Arrangerer Nordnorske Europadager

Nord-Norges Europakontor og Troms og Finnmark fylkeskommune setter søkelyset på framtida i nord og mulighetene i Europa, i Tromsø onsdag 7. desember.

Person taler til publikum, foto. - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) ønsket velkommen til deltakerne på åpningsarrangementet på Clarion The Edge. Troms og Finnmark fylkeskommune

Gjennom i alt åtte sesjoner med foredrag og seminarer blir en rekke tema – som EØS-avtalen, Norge sitt forhold til EU, energikrise og grønn omstilling i Europa – belyst og debattert på Nordnorske Europadager i Tromsø.

Dagens gjennomgående spørsmål er hvordan alt dette egentlig angår Nord-Norge. Målet er å bidra til at nordnorske aktører i større grad benytter seg av de mulighetene som finnes for samarbeid ute i Europa.

– Uavhengig av hva vi måtte mene om EU, EØS-avtalen og eventuelt norsk medlemskap, så vet vi at EU har stor innflytelse på norske forhold, inkludert byer og lokalsamfunn i Troms og i Finnmark, sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap)

Fylkesrådslederen peker på at de siste årene – med pandemi og krig i Ukraina – har vist oss hvor viktig velfungerende samarbeid og tillit mellom land er avgjørende for at vi skal klare å håndtere store omveltninger. 

Grønn omstilling og samarbeid

To personer sitter ved et bord med papirer og navneskilt. En annen person plukker opp et skilt. - Klikk for stort bildeNordnorske Europadager arrangeres i Tromsø 7. desember og går videre til Vadsø 8. desember, etter å ha vært i Bodø 5. desember. Troms og Finnmark fylkeskommune

– Den største utfordringen vi står overfor er likevel klimaendringene, og for å møte den må vi gjennom en storstilt omstilling, både lokalt og globalt, sier Torbergsen. 

Det er satsninger i EU, for eksempel innen klimatilpasning, fornybar energi, utnyttelse av mineraler, batteriproduksjon og smarte transportløsninger, som kan gjøre overgangen til mer bærekraftige samfunn enklere og mindre kostbart for oss.  Samtidig har vi kunnskap, naturressurser og løsninger som både nærings- og samfunnsliv i Europa vil være avhengig av for å lykkes. 

Fylkesrådslederen trekker fram smelteverket på Finnfjord, energiforsyningsprosjektet Smart Senja og hydrogensatsingen i Berlevåg, som eksempler på nordnorske løsninger som viser vei – for oss og hele Europa.

Nordnorske Europadager består av ulike workshops som tar opp flere aktuelle tema, som kultursamarbeid og -utveksling, forskning, digitalisering, medborgerskap og demokrati. Tromsø kommune, Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Digitaliseringsdirektoratet er med som arrangører. 

Til toppen