Asfaltering på fylkesveier i Troms

Til tross for økonomisk uro og usikkerhet blir det svært stor aktivitet på fylkesveinettet med hensyn til dekkelegging sommeren 2023.

Bildet viser en asfaltert vei midt i en grønn dal. - Klikk for stort bildeKåfjorddalsveien fv. 7936 fikk ny asfalt i fjor. TFFK

På grunn av fylkeskommunens satsing på fylkesveinettet gjennom Fylkesveiløftet vil 2023 bli et historisk år for dekkelegging i Troms. Dette til tross for at det ordinære dekkeleggingsprogrammet for i 2023 er noe redusert med bakgrunn i en økonomisk utfordrende situasjon for fylkeskommunen.

Disse strekningene får ny asfalt i år

Asfalt Troms 2023
Fylkesveg Lengde (meter) Sted Rest 2024
86 151 Hemmingsjord S  -  FINNFJORDBOTN X855
86 248 Finnfjordbotn X855 - Finnfjordbotn X855
7874 345 Leiknes - Leiknes
7874 3340 Bondjord - Bjorelvnes
7874 14385 Bjorelvnes - Kårvikhamn
861 9051 Hannes - Lysnes
862 13952 Medfjordbotn-eidet - Roaldslett
7884 2320 Fjordgårdtunnelen
858 2555 Uteng N  -  Eidkjosen X862
862 1385 Sandnessundbru Ø  -  Sandnessundbru V
862 2186 RK KV.SL X KOBBEVN  -  Storelva X
864 2967 KROKEN  -  Movika S
862 7070 Sjøtun-Sandneshamn
863 9000 Åbornes – Hessfjord
863 5400 Hessfjord – Hansnes
7914 2590 Hansnes – Hansnes nord
7910 4200 Hessfjord – Dåfjordvanne
7912 4330 Dåfjordvannet – Dåfjord
7556 6400 Eriksjorda -  Reinåsen N
848 246 Stangnes RK  -  Kanebogen X rv83
850 3157 SAMAMOA X867  -  Sollia
8670 3450 Ervik Xfv1  -  Stornes FK
7806 9930 Tennevoll -  Kvanntoneset 6620
7806 9547 Forråsen 6364
7806 8900 Småvika  -  Åkeneset
7816 198 SKOGSTAD XE6 - SKOGSTAD
7816 12046 Skogstad  -  Storjorda
848 1700 Ytre Forså - Sørrollnes
7966 5950 Alteidet - Jøkelfjord
Sum 146 999 Ordinære dekkekontrakter, Fylkesvegløftet og Investering 12984

Til sammenligning legger Statens vegvesen 41 500 meter asfalt på riksveiene i Troms (Jfr. oppslag i Nordlys). 

Til toppen