Bærekraft i planlegging som rød tråd

Vi ser flere mennesker i forgrunnen. Bildet er tatt av en konferansehall. På projektoren kan man lese "Kommuneplankonferansen". - Klikk for stort bildeKommuneplankonferansen ble arrangert på Thon Hotel Kirkenes. Sunniva Tønsberg Gaski/Troms og Finnmark fylkeskommune. Den 29. Kommuneplankonferansen i rekken ble avholdt i Kirkenes. Temaene under årets konferanse var arealnøytralitet og innovasjon.

– Dere som er planleggere i kommunene og fylkeskommunene er viktige for at Norge skal kunne oppfylle FNs bærekraftsmål som ivaretar hensyn til natur, landskap, kulturmiljø, friluftsliv og utmarksnæringen, sa statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet, Nancy Charlotte Porsanger Anti (Sp) under åpningen av konferansen.

En kvinne står på et podie og taler. Hun er inne i en konferansesal. - Klikk for stort bildeStatssekretær i Kommunal- og distriksdepartementet, Nancy Charlotte Porsanger Anti (Sp). Sunniva Tønsberg Gaski/Troms og Finnmark fylkeskommune  23. – 26. april gjennomførte Forum for kommunal planlegging (KFP) en etterlengtet konferanse. Mottoet for årets konferanse var «En nær-grensen-opplevelse», med bærekraft i planlegging som rød tråd.

Det var foredrag i plenum, parallellsesjoner og arbeidsverksted.

Anti snakket videre om Regjeringens forventninger til planleggingen i henhold til Hurdalsplattformen.

– I Hurdalsplattformen så slår vi fast at statlige innsigelser må bli færre, og at kommunene må legge til rette for et godt samarbeid og tidlig dialog med fylkeskommunen og de statlige etatene, slik at innsigelsene kan unngås, forklarte statssekretæren.

Hun avsluttet med å oppfordre kommunene til å bruke Regionalt planforum aktivt for å avklare interesser.

Mini-studietur

Flere godt kledde mennesker går opp en rampe på vei inn i en utstilling. Det er vinter. - Klikk for stort bildeEn av stoppene på mini-studieturen var Steilneset Minnested, også kjent som Heksemonumentet, i Vardø. Stian Sørensen/Troms og Finnmark fylkeskommune Før konferansedagene ble det arrangert en mini-studietur lørdag 23. april til søndag 24. april. Turen gikk til Vardø, Vadsø, Nesseby, Tana bru, Neiden/tre stammers møte, via Storskog/russisk-norsk grenseovergang. Søndag kveld var det omvisning i Sydvaranger gruver og deltakerne avsluttet studieturen med middag og kultur ved Kirkenes Snowhotel. 

Spennende foredrag og fornøyde deltakere

Roar Eilev Ramdam er en av foredragsholderne under konferansen. Han er professor ved Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag ved Høyskolen i Volda.

Innlegget hans tok for seg tillitsreformens relevans for planleggingen.

Hva er tillitsreformen?

Tillitsreformen omtales i Hurdalsplattformen som et av regjeringens viktigste prosjekter. Målet er å gi de ansatte i offentlig sektor tid og tillit til å gi brukerne bedre tjenester, og at målene for virksomhetene i offentlig sektor skal være få, tydelige og relevante. (kilde: FriFagbevegelse)

– Nå har vi lenge kjørt New Public Management i offentlig sektor. Det ser vi har medført seg en del kontroll i linjene - det blir mye rapporter. Det er begrenset hva vi kan gjøre i mange sammenhenger. I planleggingsøyemed er vi helt avhengige av å kunne samarbeide; det baserer seg på to ting som er gjensidig avhengig av hverandre: legitimitet og handlingskraft. En må kunne gjennomføre en plan, og en må få legitimitet, men hvis det er slik at man ikke får gjennomført noe så får en ikke legitimitet. Har man ikke legitimitet, har man ei handlingskraft, forklarte professoren engasjert. 

Det er første tur til Øst-Finnmark for Amdam. Han gjorde seg noen betraktninger når den strategiske plasseringen av regionen ble et faktum for han så fort han landet med flyet og så på kartet.

– Det er noen strukturelle vilkår Nord-Norge strir med, da er det er svært spennende at Finnmark landforsvar skal reetableres de neste årene, Nord-Norge har tapt en god del på nedleggingen, sa han. 

Se flere bilder fra konferansen her:

Arealplanlegger i Troms og Finnmark fylkeskommune, Lene Trosten Kaspersen, var strålende fornøyd med arrangementet.

En kvinne smiler til kameraet, bildet er tatt innendørs. - Klikk for stort bildeArealplanlegger Lene Trosten Kaspersen Sunniva Tønsberg Gaski/Troms og Finnmark fylkeskommune   – Det har vært en fin første kursdag med mye faglig påfyll fra KS for oss som jobber med planlegging. Jeg syns det er veldig fint at man har lagt opp til et bredt program med foredrag både fra forskere, private aktører og de som jobber med planlegging i kommunene og regionene. Det er også stas at så mange tar turen opp til Kirkenes, fortalte Kaspersen.

 

 

 

 

 

Fakta om Kommuneplankonferansen:

  • Årets konferanse ble arrangert av KFP, i samarbeid med KS, Kommunal- og distriktsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruk- og matdepartementet, Vegdirektoratet, Troms og Finnmark fylkeskommune, Sør-Varanger kommune og Forum for Utdanning i Samfunnsplanlegging (FUS).
  • Årets arrangement i Kirkenes var den 29. i rekken.
Til toppen