Bedrifter møtte Forsvaret

Leverandører og forsvarsaktører møtte hverandre ved Garnisonen i Sør-Varanger den 17. november under Temasamling med Forsvaret - for leverandører.

En kvinne står å prater engasjert i en mikrofon. I bakgrunnen ser vi et lerret med kart over Finnmark. Hun står på en scene. Bildet er tatt innendørs. - Klikk for stort bildeFylkesråd for plan, næring og miljø, Karin Eriksen (Sp) holdt innlegg under Temasamling med Forsvaret - for leverandører den 17. november ved Garnisonen i Sør-Varanger. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

Temasamling er arrangert i regi av Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret hvor målet blant annet er lokal verdiskapning.

Fylkesråd for plan, næring og miljø, Karin Eriksen (Sp), holdt innlegg etter at Sjef GSV oberstløytnant Michael Rozmara åpnet temasamlingen.

– Det er gledelig å se så mange av regionens små og mellomstore bedrifter (SMB) her i dag. Det er tydelig at Forsvarsmarkedet er av stor interesse, sa Eriksen.

Fylkesråden trakk opp regionens demografiske utfordringer.

– Landsdelen opplever en fraflytning som på sikt kan påvirke Forsvarets beredskapsevne og representere en sikkerhetspolitisk utfordring. For å imøtegå dette, og samtidig bygge forsvarsvilje og – evne, i landsdelen, må vi se ting i sammenheng. Demografiske utfordringer og distriktspolitikk er også sikkerhetspolitikk, sa Eriksen.

Les innlegget hennes i sin helhet. (PDF, 100 kB)

Regelverk og møte mellom leverandører og forsvarsaktører

En dame prater i mikrofon. Hun er fokusert og engasjert. I bakgrunnen ser vi et lerret. Bildet er tatt innendørs. - Klikk for stort bildeArnhild Dordi Gjønnes, advokat i Næringspolitisk avdeling i NHO på scena ved Garnisonen i Sør-Varanger. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

Arnhild Dordi Gjønnes, advokat i Næringspolitisk avdeling i NHO var klar i sin tale på scena ved Garnisonen i Sør-Varanger. Her presenterte hun mulighetsrommet i regelverket og stiller spørsmålet "hvilket handlingsrom har en oppdragsgiver for å tilrettelegge for at også SMB kan delta i anbud?". 

Hun hadde flere tips til potensielle leverandører i salen.

– Det er ikke regelverket som er begrensende, det er politikerne og oppdragsgiverne. Dere må ikke ta for gitt at dere ikke får en plass på bordet, dere må være mer på, sa hun.

Hun fortsetter å fortelle at man må ha god kompetanse på regelverket rundt offentlige anskaffelser.

– Dette er nøkkelen, sa hun videre.

Leverandørenes arena

Både Barents Metall og Sveis AS og Bygg & Malermesteren AS, begge stasjonert i Kirkenes, fikk noen minutter på podiet. De har allerede avtaler med Forsvaret og kom med erfaringer og tips til vordende leverandører.

– Ha så direkte kontakt og dialog som mulig med beslutningstaker eller bestiller!, kunne daglig leder ved Barents Metall og Sveis, Odd Markus Punsvik, anbefale.

Daglig leder i Bygg & Malermesteren AS, Karl Einar Håkonsen, trakk frem fallgruver.

– Kunden, eller din potensielle kunde, er stadig i bevegelse, vær fleksibel, sa Håkonsen. 

Både Punsvik og Håkonsen trakk frem et annet godt tips.

– Søk om sikkerhetsgodkjenning i god tid! Behandlingstiden kan være opp til ett år.

Forsvarsaktørenes arena

En mann står på en scene og prater. Han peker mot et større lerret. Bildet er tatt innendørs. - Klikk for stort bildeLars Einar Johansen, kategorisjef underdirektør i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

– Det er fint for dere å vite om oss, men det er enda viktigere for oss å vite om dere, sa Lars Einar Johansen, kategorisjef underdirektør i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), og pekte mot leverandørene i salen.

Han kom med en gjennomgang av organisasjonsstrukturen til FLO, og deres behov.

Videre holdt Forsvarsbygg (FB) en seanse om kontrakter, prosjekt og utvikling i tidlig fase, samt rammeavtaler og innkjøp. 

Bo Espen Lobben, prosjektleder, Forsvarsmateriell Landkapasiteter fikk fortelle om blant annet fordelen med å etablere samarbeid mellom flere småbedrifter.

Fornøyde deltakere

Askild Aspaas-Hagen er daglig leder i 2Marine AS. De tilbyr spesialtransport som innebærer blant annet maskintransport, marint avfall samt transportoppdrag innen bygg og anlegg. De har allerede avtale med FLO hvor oppdrag går til Jan Mayen, relativt isolert nordvest ute i Norskehavet. 

En mann med foldede hender prater. Han er fokusert. Han sitter i en større sal. - Klikk for stort bildeAskild Aspaas-Hagen, daglig leder i 2Marine AS. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

Aspaas-Hagen har vært på begge temasamlingene og fått påfyll av regelverket innen offentlige anskaffelser. 

– Nettverksbyggingen er også en god grunn til å være her, forteller han.

Paneldebatt og 1-til-1-samtaler

Nytt i denne temasamlingen var paneldebatt med fylkesråd for plan næring og miljø, Karin Eriksen (Sp), Lena Bratsberg fra FB, Lars Einar Hansen fra FLO, Arnhild Dordi Gjønnes, advokat i Næringspolitisk avdeling i NHO og Karl Einar Håkonsen, faglig leder i Bygg & Malermesteren AS. Debatten ble moderert av Mona Halvari i Troms og Finnmark fylkeskommune, prosjektleder for Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret.

Et av temaene som dukket opp var blant annet at SMB-markedet i nord ikke er tilstrekkelig kjent for flere organisasjoner i Forsvaret. Forsvarsaktørene jobber aktivt med dialog og samarbeid med markedet, nettopp for å bli bedre kjent.

Etter temasamlingen var det duket for 1-til-1-samtale mellom leverandørene og forsvarsaktørene. 

En kvinne gestikulerer og prater engasjert. Hun sitter i en paneldebatt. I bakgrunnen ser man moderatoren. - Klikk for stort bildeFylkesråd for plan, næring og miljø, Karin Eriksen (Sp), under paneldebatten. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

Vil du lese mer om Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret? Ta en titt på sakene under:

Forsvaret inviterte bedrifter til Porsangmoen leir

Tanabedrift får utbytte av fylkeskommunens leverandørutvikling

Til toppen