Befaring på hydrogenfabrikk og Raggovidda vindkraftpark

Her ser vi et vinterlandskap  - Klikk for stort bildeRaggovidda Vindkraftpark Sunniva Tønsberg Gaski/Troms og Finnmark fylkeskommune Konferanse Hydrogensone Arktis fortsatte med befaring i Berlevåg, etter et par dager med spennende foredrag om hydrogen og klimamålsettingene.

Flere av konferansedeltakerne tok buss sammen fra Vadsø til Berlevåg på konferansens andre dag. Befaring på Hydrogenfabrikken og Raggovidda Vindkraftpark stod på agendaen.

I bresjen for avkarbonisering av verden

Tor Einar Løkke Pedersen, forretningsutvikler i Varanger KraftHydrogen AS, snakker begeistret om arbeidet i Berlevåg.

En mann i refleksgul jakke snakker engasjert, rundt han ser vi et par lyttende mennesker. Det er industrielle omgivelser. Det er innendørs. - Klikk for stort bildeTor Einar Løkke Pedersen, forretningsutvikler i Varanger KraftHydrogen AS, gir konferansedeltakere en omvisning på Hydrogenfabrikken i Berlevåg. Sunniva Tønsberg Gaski/Troms og Finnmark fylkeskommune  – Raggovidda trinn 2 har jo verdens beste vindkraftressurser og man ønsker jo å utnytte og bidra til avkarbonisering av verden ved å bruke vindkraftressursene til å produsere grønn hydrogen, og videre grønn ammoniakk, forklarer Pedersen.

 

 

 

 

SE BILDER FRA BEFARINGEN HER:

Statssekretær på besøk

Statssekretær fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kjersti Bjørnstad (Ap), var både gjest og innleggsholder. 

– Jeg er langt fra noen hydrogenekspert. Samtidig forstår jeg at hydrogen trolig vil bli en viktig del av løsningen for å nå klimamålene, men at det da er avgjørende at hydrogenet kan produseres med lave eller ingen utslipp, sa Bjørnstad.

Hun fortsetter med å ta frem prosjektene i Berlevåg.

– Derfor er det veldig positivt det dere har fått til her oppe. Med stabil vindkraft fra Raggovidda vindpark og planene om å etablere en fabrikk for produksjon av hydrogen og ammoniakk i Berlevåg, avsluttet hun.

Troms og Finnmark fylkeskommune har blant annet vært med på å tilrettelegge for fortidsminneregulering av Raggovidda. 

Undersøkelsesplikten

Kulturminneloven inneholder en undersøkelsesplikt ved planlegging av offentlige og større private tiltak, samt ved reguleringsplan. Formålet med undersøkelsesplikten er å få oversikt over mulige konflikter mellom arkeologiske kulturminner og et planlagt tiltak. (Kilde: Riksantikvaren)

Håper å stimulere til bo- og blilyst 

Rådmann i Berlevåg kommune, Jørgen Holten Jørgensen, supplerer med at dette har store demografiske fordeler i en vedvarende trend med fraflytting.

– Siden 80-tallet har jo folketallet her gått jevnt og trutt ned hvert eneste år i distriktene, spesielt her i nord. Med Hydrogenfabrikken, ammoniakkfabrikk og Raggovidda Vindkraftpark så er det snakk om at vi kan få opptil 100, kanskje 200, arbeidsplasser i Berlevåg. Kommunen vil forsøke å gjøre seg i stand til å ta i mot disse, forklarer Jørgensen.

Fylkesråd på befaring

Her ser vi en dame med briller som smiler. Hun står foran et avansert anlegg.  - Klikk for stort bildeFylkesråd for plan, næring og miljø, Karin Eriksen (Sp) står foran hydrogenanlegget. Sunniva Tønsberg Gaski/Troms og Finnmark fylkeskommune  Fylkesråd for plan, næring og miljø, Karin Eriksen (Sp), deltok også på konferansen, inkludert befaringen. Hun er svært begeistret for Hydrogenfabrikken.

– Vi har spennende tider foran oss, og fylkeskommunen har en viktig rolle som samfunnsutvikler. 

Hun fortsetter å si at fylkeskommunen er stolt over å ha hydrogenfabrikken i regionen.

– Finnmark er i sentrum for energiomstillingen i Europa. Hydrogen, ammoniakk, naturgass med CO2-fangst og elektrifisering er viktige bidrag i Norges energiomstilling. Fabrikken i Berlevåg kan bli et utstillingsvindu for Norges satsing på grønn omstilling. Norge er en energinasjon, og vi ser nå noen viktige skritt mot et grønnere samfunn, avslutter Eriksen.

Troms og Finnmark fylkesting vedtok fylkeskommunens hydrogenstrategi i oktober.

Fylkeskommunen hadde et mål om 40 påmeldinger, men endte opp med hele 76 stykker.

Les mer om konferansen:

Konferanse: Hydrogensone Arktis

Her kan du laste ned presentasjonene fra innleggsholderne:

Berlevåg kommune - Rolf Laupstad (PDF, 2 MB)
Hammerfest kommune - Odd Edvardsen (PDF, 917 kB)
Horisont Energi - Bjørgulf Eidisen (PDF, 3 MB)
Hub for Ocean - Stein Kvalsund  (PDF, 4 MB)
Troms og Finnmark fylkeskommune og Nordkapp kommune - Hilde Bersvendsen og Simon Jessen (PDF, 2 MB)
Innovasjon Norge - Merete S. Andersen (PDF, 2 MB)
Universitetet i Tromsø - Berit Kristoffersen (PDF, 4 MB)
Universitetet i Tromsø - Claudia Cheng (PDF, 2 MB)
Universitetet i Tromsø - Matteo Chiesa (PDF, 3 MB)
Evonova -  Sigmund Størset (PDF, 5 MB)
Nord-Norges europakontor - Janni Ekrem (PDF, 2 MB)
Norwegian Hydrogen - Jens Berge (PDF, 14 MB)
UN Global Compact Norge - Kim Gabrielli (PDF, 3 MB)
Varanger Kraft - Stein Mathisen (PDF, 4 MB)

Til toppen