Bekymringsmelding fra nord

Bildet er tatt fra en kollektivbuss, man ser seter i forgrunnen. Landskapet består av fjord og merder, man kan se stein og gress i forgrunnen av landskapet. Det er overskyet. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto: merder i Hammerfest. Sunniva Tønsberg Gaski Fylkesråd for næring og miljø i Troms og Finnmark fylkeskommune, Karin Eriksen (Sp), kommer med en bekymringsmelding om utviklingen på kysten i nord.

– Jeg ser at summen av ulike prosesser knyttet til marint vern, nye krav til flysikkerhet, nye miljø- og bærekraftssertifiseringer, nye aktsomhetskart for snøskred, eksisterende og nye skytefelt sammen med EUs forslag til taksonomi for fiskeriene, som etter hvert også kan omfatte akvakultur, vil kunne bety en vesentlig innskrenkning i mulighetene for sjømatproduksjon langs kysten i nord, sier Eriksen.

Matproduksjon på kysten har siden de første menneskene bosatte seg her, vært selve fundamentet for sysselsetting, bosetting og næringsaktivitet i nord. Først i form av fiskerier, og i dag i form av fiskeri og akvakultur. Selv om sjømatnæringens direkte rolle som sysselsettings- og bosettingsfaktor har blitt redusert, har dens indirekte rolle gjennom ringvirkninger økt vesentlig. Derfor er sjømatnæringen en av de viktigste drivkreftene for nærings- og samfunnslivet her nord. Det gjelder ikke bare på kysten, men i hele regionen. 

Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen. - Klikk for stort bilde – Det er nødvendig å behandle disse forslagene i sammenheng og i lys av de muligheter og utfordringer vi står overfor. Vi kan ikke sitte stille i båten og se at grunnlaget for matproduksjon på kysten i nord forvitres bit for bit, sier Eriksen. Det er også vår oppgave å se helheten i disse forslagene i lys av vår rolle som regional samfunnsutvikler. 

Matproduksjonen på kysten i nord har også stor betydning langt utenfor vår region. Sjømatproduksjon har vært, og vil være, en viktig bærebjelke i norsk økonomi fremover. Mat fra havet vil også bli stadig viktigere i forhold til global matsikkerhet. Det gjelder ikke minst i forhold til EU. Som Norges største sjømatregion, og den regionen med størst potensial for videre vekst i matproduksjonen fra kysten, bør vår bekymringsmelding fra nord vekke oppmerksomhet.

– Mitt klare råd er at det nå er viktig å stoppe opp og bruke tid på å tenke helhetlig for å stake ut en god kurs for fremtiden. Rent praktisk vil jeg foreslå at vi i samarbeid med nasjonale myndigheter så snart som mulig setter i gang en helhetlig utredning av matproduksjonssystemet på kysten i nord. Frem til en slik utredningen foreligger bør pågående prosesser som utspiller seg om kysten i nord settes på vent, avslutter Eriksen.

Til toppen