Ber kunnskapsministeren avlyse eksamen

En mann med bart står forran et monment. - Klikk for stort bildeFylkesråd for kompetanse og integrering, Bjarne Rohde (SV). Foto: Lars Åke Andersen/Troms og Finnmark fylkeskommuneFylkesråd Bjarne Rohde (SV) ber kunnskapsministeren om å avlyse eksamen for elever på videregående skole til våren.

Det betyr en videreføring av det som ble bestemt i fjor, da regjeringen avlyste eksamen grunnet koronapandemien.

Nå står en ny eksamen foran elever som har vært igjennom nesten to år med restriksjoner og tiltak. Fylkesråden er bekymret for gjennomføring av eksamen for disse.

– På mange måter er avgangselevene nå enda mer rammet av pandemien en fjorårets avgangselever. To av tre år på videregående er blitt sterkt preget av dette som vi må kunne kalle en unntakstilstand i den videregående skolen. Årsakene til at eksamen ble avlyst i fjor er på mange måter forsterket nå. Et år med kraftige restriksjoner er blitt til to for disse elevene. Vi kan ikke late som om eksamen kan gjennomføres som vanlig for disse, elevene må bli hørt, sier Rohde (SV).

Skolene har, siden pandemien gjorde seg gjeldende i landet mars 2020, vært preget av diverse tiltak. De har tidvis vært stengt i korte og lange perioder og det har også vært forskjellige tiltak på forskjellige skoler ettersom smittetallene har variert.

Ber statsråden ta grep

Fylkesråd Rohde (SV) mener at forutsigbarhet nå er viktig. Nå ber fylkesråden statsråden ta grep.

– Etter to år med usikkerhet, plutselige endringer og store vanskeligheter med å kunne planlegge skoleløpet, både for elever og lærere, trengs det nå forutsigbarhet. Forutsetningene elevene har, for å nå sitt potensiale på eksamen er ikke likt. Det er en ikke akseptabelt at hvor hardt skolene har blitt rammet, kan bli avgjørende for om eleven når sitt potensiale på eksamen.

– Jeg oppfordrer derfor sterkt til at kunnskapsministeren allerede nå skaper ro i skolen ved å sørge for at eksamen også i 2022 avlyses. Fokus må nå rettes mot å skape en god skolehverdag framover.

Stor psykisk belastning

Det er ikke bare det rent faglige som har fått fylkesråden til å komme til denne konklusjonen. Også andre forhold tilsier at eksamen ikke bør avholdes.

– Vi ser stadig flere fagfolk som rykker ut med stor bekymring for hvordan pandemien har virket på den psykiske helsen til folk og da spesielt for våre unge. Det ser ut til at det kan ha vært langt mer ødeleggende for mange enn vi har trodd. Det fulle bildet har vi ikke enda, men vi vet etter min mening tilstrekkelig til å konkludere med at for mange har dette vært veldig tøft. Å legge eksamenspress på elever som i mange tilfeller ikke har fått gå på skolen fysisk, men hatt et skoleliv på teams i store deler av de to siste årene, er ikke rettferdig. For mange har den psykiske belastningen vært stor. Når det gjelder det faglige er det også på det rene at digital undervisning ikke er en fullgod erstatning. Dermed har også undervisningen vært mangelfull. Dette til tross for beundringsverdig innsats fra våre dyktige lærere.

Alternative løsninger

Uten eksamen får elevene selvsagt ikke eksamenskarakter i vitnemålet. Fylkesråd Rohde (SV) sier det finnes alternative løsninger som er blitt brukt før og som nå bør hentes fram igjen.

– Det finnes mange andre måter å bedømme eleven på. Disse ble tatt i bruk i år forrige skoleår og bør kunne benyttes også i år. At elevene ikke får tatt eksamen er ikke noe nytt. Det har vi sett før. Både tidligere under pandemien og før det. Det finnes det løsninger på. Det viktige nå er å gi elever og lærere forutsigbarhet, avslutter fylkesråd Bjarne Rohde (SV).

Til toppen