Ber om ministermøte

Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen. - Klikk for stort bildeFylkesråd for næring og miljø, Karine Eriksen (Sp). Foto: Harald F. Hereide/TFFK.Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp), er sterkt bekymret for effektene reiserestriksjoner får for fiskeri- og sjømatnæringen i fylket.

Det gikk fredag 29. januar ut en anmodning om et møte med fiskeriministeren og næringsministeren for å drøfte alvoret i situasjonen for en av landets aller viktigste næringer.

– Jeg er bekymret for situasjonen til næringslivet i fylket etter innføring av restriktive tiltak, som gjør det svært utfordrende for sjømatnæringen i store deler av regionen å avvikle årets vintersesong, uttaler fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp).

Fylkesråd Eriksen (Sp) mener et 14 dagers innreiseforbud og strenge krav til testing før innreise, i tillegg til 10 dagers karantene, vil gi store utfordringer for næringen.

– Dette vil kunne få konsekvenser både for produksjon i industri og flåte, samt alt av leverandørindustri som er avhengig av aktivitet og virksomhet i sesongen.

Eriksen viser til at vi går inn i en særdeles viktig sesong, og næringen er helt avhengig av kompetent og erfaren arbeidskraft. Restriksjonene vil kunne føre til at en betydelig del av sesongen går tapt. Dette vil gi inntektstap for aktørene som er involvert, men også for AS Norge i form av tapte eksport inntekter.

– Jeg har som fylkesråd for næring og miljø bedt om et snarlig møte med næringsministeren og fiskeriministeren for å drøfte disse utfordringene. Det vil være ønskelig at også sentrale sjømatkommuner og bedrifter i Troms og Finnmark inviteres på møtet, avslutter Karin Eriksen (Sp).

Til toppen