Ber Stortinget om oppdeling

Fylkestingets representanter holder sitt junimøte via Teams. - Klikk for stort bildeFylkestinget med vedtak om oppløsning av Troms og Finnmark fylkeskommune. Illustrasjonsfoto/skjermdump.

Fylkestinget ber Stortinget snarest igangsette oppdeling av Troms og Finnmark fylkeskommune.

«Troms og Finnmark fylkesting ber Stortinget snarest igangsette oppdeling av Troms og Finnmark fylkeskommune, jf fylkestingets vedtak i sak 10/20.»

Slik lyder vedtaket på fylkestingets møte 17. juni. Dette ble klart etter at et representantforslag ble fremmet av Frp i både plan- og økonomikomiteen og på fylkestingets møte 17. juni. Partiet ønsket en folkeavstemning om oppløsning av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Ønsket folkeavstemning

På vegne av Frp fremmet John Karlsen følgende forslag om innstilling både i plan- og økonomikomiteen og på torsdag formiddag i fylkestinget:

1. Fylkestinget vedtar å gjennomføre en folkeavstemming omkring spørsmålet om å oppløse eller videreføre sammenslåingen av Troms og Finnmark fylker.

2. Folkeavstemmingen gjennomføres i forbindelse med stortingsvalget søndag 12. og mandag 13. september 2021. Folkeavstemmingen tar utgangspunkt i valgkretsene til Stortinget.

3. Fylkestinget vedtar å delegere til fylkesvalgstyret å ta hånd om det praktiske med gjennomføringen av folkeavstemmingen.

4. Fylkestinget vedtar at kostnadene for å gjennomføre folkeavstemmingen finansieres ved bruk av disposisjonsfondet.

5. Fylkestinget vil forholde seg til utfallet av folkeavstemmingen.

Ber heller Stortinget oppløse

Både i komiteen og på selve fylkestinget i saken fremmet Irene Lange Nordahl, Sp, på vegne av Sp, Ap og SV følgende forslag som innstilling:

«Troms og Finnmark fylkesting ber Stortinget snarest igangsette oppdeling av Troms og Finnmark fylkeskommune, jf fylkestingets vedtak i sak 10/20.»

Dette forslaget ble altså vedtatt på komitemøtet og på fylkestinget.

I 2018 ble det avholdt en folkeavstemning i regi av Finnmark fylkeskommune. Resultatet av folkeavstemningen (PDF, 174 kB) ble at 87 prosent stemte nei til sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Til toppen