Bevilger støtte til arrangementer i Midt-Troms

Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen. - Klikk for stort bildeFylkesråd for næring og miljø Karin Eriksen Harald F. Hereide Fylkeskommunen støtter arrangementer og møteplasser som bidrar til nærings- og samfunnsutvikling i Troms og Finnmark. 

Tiltakene som mottar støtte har relevans for flere kommuner og tar opp spørsmål som er aktuelle for hele sin region, samtidig som de bidrar til lokal nærings- og samfunnsutvikling. Fylkeskommunen har prioritert prosjekter med aktiv involvering av unge og ungdom.

- Disse arenaene fremmer dialog om satsinger som kan bidra til å løse samfunnsutfordringer og skape næringsutvikling. Vi ønsker å legge legge til rette for samarbeid og utvikling som gjør Troms og Finnmark attraktivt som bo- og arbeidssted, sier fylkesråd for næring og miljø Karin Eriksen (Sp).

Forskningsdagene i Midt-Troms har fått støtte på kr 310 000. Arrangementet har over år skapt møteplasser for deling og utvikling av forskningsbasert kunnskap mellom forsknings- og kunnskapsmiljø, næringsliv og samfunnsaktører. Tema for Forskningsdagene i Midt-Troms (16. – 27. september 2020) er «Hjernen», og målet er å bidra til at deltakere i alle aldre blir nysgjerrige på å tilegne seg mer kunnskap.

Dyrøyseminaret 2020 (18. – 24. september) har fått kr 500 000 i støtte. Seminaret arrangeres annet hvert år og har fokus på utviklingen av framtidens løsninger for små lokalsamfunn. Årets hovedtema er «Smarte bygder/regioner» og vil bestå av alt fra fagsamling for havbruksnæringen, lederutviklingsprogram for ungdom og workshops/seminarer/kafedialoger med ulike tema.

SenJAkonferansen er en tverrfaglig konferanse som har til hensikt å knytte sammen ungdom, private næringsaktører, offentlig forvaltning, forskning, samfunn og politikk.  Konferansen har fått kr 250 000 fra fylkeskommunen til gjennomføring. Målet for SenJAkonferansen er å etablere en arena der de store spørsmålene kan stilles og løsninger på tvers av land og hav løftes frem i en spennende og utviklingsorientert region.

Møteplass for ungdom i Kunnskaps- og næringsparken Senja har fått innvilget kr 210 000 i støtte. Gjennom prosjektet ønsker Newton Finnsnes, i samarbeid med næringsliv og utdanningsinstitusjoner i regionen, å knytte ungdom og næringsliv sammen. Skaperverksted og andre arrangement skal gi ungdom og næringsliv fysiske møteplasser for å bidra til innovasjon, kompetanseheving og bolyst.

Til toppen