Bevilget støtte til ni prosjekter innen bærekraftig samfunnsutvikling

Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp). Foto: Trond Magne Henriksen - Klikk for stort bildeFylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp). Foto: Trond Magne HenriksenTroms og Finnmark fylkeskommune har i samarbeid med Nordland fylkeskommune bevilget 25,29 millioner kroner til ni hovedprosjekter over støtteordningen Arktis 2030 - hovedprosjekt 2021.

– Det er svært viktige problemstillinger som løftes gjennom Arktis 2030, og det har kommet inn mange gode søknader på hovedprosjekter, sier fylkesråd for plan, næring og miljø i Troms og Finnmark, Karin Eriksen (Sp).

Arktis 2030 er en nasjonal støtteordning som har som formål å ta hånd om norske interesser i nord og Norges rolle som en ansvarlig og sentral polarnasjon. Støtteordningen skal ivareta norske interesser i Arktis, styrke samarbeidet med arktiske stater og aktører med interesser i Arktis og støtte aktiviteter innen innsatsområdene næringsliv, kunnskap, infrastruktur, miljøvern, sikkerhet/beredskap og klima.

Se tildelingene her

– 2021 var andre året Arktis 2030 lyste ut hovedprosjekter, og vi ser at dette er en ordning som bidrar til å løfte frem arbeidet med bærekraftig samfunnsutvikling og grønn omstilling i hele landsdelen, sier fylkesråd for plan og næring i Nordland fylkeskommune, Linda Helén Haukland (Krf).

Fylkesrådene viser til regjeringens nordområdemelding hvor Nordområdene fremstår som regjeringens viktigste strategiske ansvarsområde.

– Det er et stort fokus på Nordområdene, både nasjonalt og internasjonalt, og det er de nordligste fylkene som kan drive fram ei bærekraftig samfunnsutvikling i regionen, blant annet gjennom Arktis 2030, slår Karin Eriksen (Sp) fast.

– Prosjektene som mottar støtte, vil hver på sin måte bidra til operativ bruk av nyutviklet kunnskap, teknologi og/eller kompetanse om nordområdene, sier fylkesråd for plan og næring i Nordland fylkeskommune, Linda Helén Haukland (Krf).

Til utlysningen av midler til hovedprosjekter kom det til sammen 38 søknader fra hele landet. Tilsagn til hovedprosjekter går blant annet til prosjekter som skal se på grønn vekst i distriktskommuner, hvordan vi kan bli flere i Nord-Norge, styrking av leverandørindustrien i Nord-Norge og forskning på skjæringspunkter mellom mennesker og hval.

Til toppen