Billigere flybillettpriser, ladeinfrastruktur og gangvei

17. januar holdt konstituert fylkesråd for samferdsel, Kristin Rajala (Ap), et dialogmøte om Regional transportplan for Finnmark 2023-2033.

En forsamling sitter inne i et lite konferanserom. - Klikk for stort bildeForsamlingen under dialogmøtet om Regional Transportplan Finnmark 2023-2033 i Tana den 17. januar. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

Det var et fullsatt konferanserom ved Tana Hotel & Camping i Tana bru. En forsamling som fikk muligheten til å engasjere seg gjennom medvirkning i arbeidet rundt Regional transportplan Finnmark 2023-2033 som skal sette retning for samferdselspolitikken i Finnmark.

Regional transportplan sendes ut på høring 6. februar. 

De inviterte var blant annet kommunene Tana, Gamvik, Karasjok, Lebesby, Sør- Varanger, Nesseby, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Statens vegvesen, Norges Lastebileier Forbund, NHO og Trygg Trafikk.

Et dialogmøte holdes også i Alta den 19. januar.

En kvinne i dressjakke smiler mot kamera. Bildet er tatt innendørs. - Klikk for stort bildeKristin Rajala (Ap), konstituert fylkesråd for samferdsel, i Tana for å holde dialogmøte om Regional transportplan Finnmark 2023-2033. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

– Vi som møtes her i dag, vet veldig godt i hvilken del av landet vi befinner oss i. Vår nærhet til Russland, Finland, Sverige og Barentshavet gjør Finnmark svært relevant for dagens situasjon. Verdien av bosetting, forvaltning og suverenitetshevdelse øker, sa hun.

Rajala trakk frem mulighetene regionen har.

– Samtidig vet vi også at vi har mange muligheter her i vår del av landet, og vi har mange industrielle muligheter, som også kan påvirke samferdsel og transport. Et eksempel på det er hydrogensatsing. Her i Tana har vi også Elkem som utvinner mineraler både for å kjøre elbiler langt veiene og for å kunne reise til månen. Et av våre aller største naturgitte fortrinn er selvsagt fisken, der Kyst til marked kommer inn som en viktig faktor for samferdsel, sa den konstituerte fylkesråden. 

Rajala avsluttet innledningen sin ved å si at hun gleder seg til å høre innspillene.

Jeg er veldig glad for at vi har fått med oss både Norges lastebileier-forbund, NHO, Trygg Trafikk og Statens vegvesen i tillegg til dere i kommunene, sa hun.

Divisjonsdirektør for samferdsel, Bjørg Anita Joki, stod for introduksjonen og gikk gjennom fremdriftsplanen for planarbeidet og tok deltakerne gjennom formålet til Regional transportplan for Finnmark 2023-2033.

Les mer om Regional transportplan for Finnmark 2023-2033.

Forventninger, utfordringer, behov og forslag

Tidlig i seansen fikk flere aktører holde en appell om forventninger, utfordringer, behov og forslag til tiltak. Etterpå var det kommunene i Øst-Finnmark sin tur. Les innspillene i grove trekk i nedtrekksmenyene under.

Oppsummering dialogmøtet

– Takk for alle gode innspill, det er godt med engasjerte kommuner og næringslivsorganisasjoner, sa Rajala.

Hun fortsatte med å si seg enig i at vi har transportutfordringer i Finnmark.

– Vi har tettest bosetting langs riksveg med god standard, og størst verdiskaping langs fylkesveg med varierende standard. Sånn er det, og det er viktig at det ikke bare er folketall som legges til grunn. Næringsutvikling er viktig, sa hun. 

Flybillettprisene var en gjenganger hos flere av kommunene. 

– Vi er ett fylke som er helt avhengig av både lokale og regionale lufthavner. Lavere flypriser har stor betydning for bo og bli-lyst tiltak. Utfordringen er å finne løsninger og effektive tiltak når flere av disse er kommersielle ruter. Vi må helt klart si noe sammen om FOT-rutene, og at det må innfris på priser, sa den konstituerte fylkesråden.

Ellers oppsummerte hun øvrig tematikk som ble tatt opp under dialogmøtet som innebar dagens sikkerhetssituasjon, klima og klimaløsninger, trafikksikkerhet og ny teknologi.

Fakta om Regional transportplan (RTP) for Finnmark 2023-2033

Divisjon for samferdsel har satt i gang arbeidet med regional transportplan for Finnmark 2023-2033. Regional transportplan utarbeides etter plan- og bygningslovens § 8-1 og skal vedtas av fylkestinget, som er regional planmyndighet. Formålet med RTP Finnmark er å trekke opp den langsiktige transportpolitikken i fylket ut fra nasjonale føringer, og regionale og lokale forventninger. RTP Finnmark skal legge til rette for at innbyggerne og næringslivet sine behov til fremkommelighet, mobilitet og trafikksikkerhet ivaretas. Planen skal gjennom sine mål og strategier bygge opp under lokale, regionale og nasjonale behov og føringer.

En mann står å peker på en presentasjonen, han prater engasjert. Bildet er tatt innendørs. I bakgrunnen ser man flere mennesker som sitter ved et bord og følger med. - Klikk for stort bildeOrdfører i Berlevåg, Rolf Laupstad (Ap), under sitt innspill. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK
Til toppen