Blant de beste i landet på å veilede kommunene i sitt folkehelsearbeid

Fylkeskommunen har en samfunnsutvikler- og en understøtterolle til alle fylkets kommuner. Innen folkehelsearbeid viser det gode resultater.

En mann står ved et bord å snakker med flere mennesker som sitter ved flere bord. Bildet er tatt inne i en stor sal. - Klikk for stort bildeTor Ivar Karlsen, som tidligere har jobbet i KS med folkehelsearbeid, under seansen med kommunene ved i fylkestingssalen ved fylkeshuset i Vadsø den 8. mars. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

Finnmark fylkeskommune og senere Troms og Finnmark fylkeskommune har i perioden 2016 – 2023 bidratt både administrativt og økonomisk til at 17 kommuner har fått opplæring og veiledning til å få på plass det lovpålagte kunnskapsgrunnlaget og oversiktsdokumentet over innbyggernes helse og trivsel.

Les mer om vårt folkehelsearbeid.

Gjennom folkehelseloven er kommunene lovpålagt å utarbeide et kunnskapsgrunnlag om befolkningens helsetilstand, og dette grunnlaget vil være svært viktig for politikken som utformes.

I løpet av høsten 2022 og våren 2023 har fylkeskommunen arrangert, og skal arrangere, prosesshjelp til seks kommuner, der det blir gitt veiledning og støtte i utarbeidelsen av kunnskapsgrunnlaget, som inneholder mye statistikk og data.

Prosesshjelp ved fylkeshuset i Vadsø

En mann ser i kamera. Han sitter inne i en større sal. - Klikk for stort bildeJohn Karlsen, tidligere prosjektleder og seniorrådgiver i KS, under seansen som var i fylkestingssalen ved fylkeshuset i Vadsø 8. mars. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

Onsdag 7. mars var det duket for ny runde med prosesshjelp for kommunene. Fylkeskommunen hadde i denne anledning leid inn John Jakobsen og Tor Ivar Karlsen, som i mange år har jobbet med prosesshjelp til kommunene.

Jakobsen og Karlsen har tidligere jobbet i KS med dette arbeidet. De kan fortelle at i sitt samarbeid med kommuner og fylkeskommuner, har Finnmark vært enestående i sitt arbeid med å invitere kommunene i fylket til få laget kunnskapsgrunnlaget.

– Det er få andre fylkeskommuner som har støttet kommunene økonomisk og administrativt i denne forbindelsen i like stor grad som Troms og Finnmark fylkeskommune, forteller Jacobsen.

Kunnskapsgrunnlag: folkehelse i kommunene

Målet med oversikten/kunnskapsgrunnlaget er å få en konkret oversikt over befolkningens helse og fordelingen av dette.

Oversikten skal inneholde en rekke faktorer innen befolkningssammensetning, helseadferd, oppvekst- og levekårsforhold, fysisk, kjemisk, biologisk og sosialt miljø, skader og ulykker, helserelatert adferd. Kommuner og fylkeskommuner skal være spesielt oppmerksom på faktorer i samfunnet som vedlikeholder eller øker de sosiale forskjellene i helse.

De fleste kommunene har innarbeidet dokumentet i sine strategiske handlingsplaner og samfunnsdelen i kommuneplanen.

Til toppen