Byvekstavtalen i boks

Mandag signerte representanter fra samferdselsdepartementet, Troms og Finnmark fylkeskommune og Tromsø kommune byvekstavtalen for Tromsø.

Fire mennesker signerer på papir og smiler. - Klikk for stort bildeDet var god stemning under signering av byvekstavtalen.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, statssekretær Sigrun Wiggen Prestbakmo, fylkesordfører Tarjei Jensen Bech og ordfører Gunnar Wilhelmsen stod for signeringen.

– Dette er et viktig steg for framtidens samferdsel i Nord-Norges største by, sier fylkesråd for samferdsel Agnete Masternes Hanssen (Ap). Byvekstavtalen vil bidra til et mer miljøvennlig og bærekraftig mobilitetstilbud i Tromsø.

Om bypakken og byvekstavtalen

Byvekstavtalen er et samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og kommunen. Bypakken inngår i byvekstavtalen, og Tenk Tromsø er navnet på både byvekstavtalen og bypakken. Byvekstavtalen forplikter samarbeidspartene på nullvekstmålet og effektiv arealbruk.

Tenk Tromsø skal bidra til god framkommelighet for alle, med hovedvekt på tiltak som fremmer buss, sykling, gåing og næringslivstransport. Samlet skal tiltakene sørge for at Tromsø oppnår hovedmålet om nullvekst i personbiltransporten.

Fylkeskommunen som part i Tenk Tromsø

Gjennom Tenk Tromsø er det allerede blitt oppnådd store forbedringer i mobilitetstilbudet i Tromsø. Fra 2014 til 2022 har Tenk Tromsø skapt 43 prosent vekst i antall bussreiser i Tromsø, noe som også har redusert biltrafikken i byen.

På infrastruktursiden er Stakkevollvegen – Skattørvegen det første fylkeskommunale prosjektet i Tenk Tromsø som er i utbyggingsfasen. Prosjektet skal bedre fremkommelighet for næringstransport på ny fylkesvei øst for dagen vei, og legge til rette for buss, gående og syklende på den eksisterende veien, dagens Stakkevollvegen.

Til toppen