Camping- og reiselivskonferansen i Alta arrangeres 19. oktober

Fem bobiler parkert for natten på en parkeringsplass ved Porsangerfjorden. I bakgrunnen ser vi Porsangerfjorden i Troms og Finnmark, havet er stille. I forgrunnen er det grønne busker som rammer inn bobilene. Bildet er tatt i juli og det er lyst som følge av midnattsolen. - Klikk for stort bildeBobiltursime: bobiler parkert langs Porsangerfjorden i Troms og Finnmark, juli 2021. Sunniva Tønsberg Gaski   19. oktober arrangeres camping- og reiselivskonferanse i Alta; en viktig møteplass for campingnæringen, reiselivet og offentlig forvaltning i Troms og Finnmark.

Konferansen arrangeres for åttende året på rad, og for første gang i Alta på Scandic. Årets tema er hvordan man kan øke verdiskapingen i camping- og reiselivsnæringen i Troms og Finnmark, og hvilken utvikling som vi ønsker etter Covid-19.

Vegfarende bobiler og campingturister bidrar med positive ringvirkninger for næringsaktører innen reiseliv, lokalmat, kulturliv, handel og service i hele fylket.  Omdømmeverdien er høy fra de reisende langs vårt langstrakte veinett med sin unike tilgjengelighet til vakker, mangfoldig natur og kulturlandskap. Veinettet inn til Sverige, Finland og Russland gir oss fordeler i dette segmentet. Vi har mulighetsrom for større verdiskaping gjennom samspill for økt service, vertskap, kvalitet og kommunikasjon.

En smilende kvinne i et møterom. - Klikk for stort bildeKarin Eriksen (Sp), fylkesråd for næring og miljø. Fylkeskommunen vil i årene framover være en aktiv bidragsyter i å mobilisere og inspirere nye og etablerte aktører innen campingnæringen sammen med NHO Arktis, NHO Reiseliv, Innovasjon Norge Arktis, samt legge til rette for at privat og offentlig sektor stimuleres til et felles løft i å utforske bærekraftig verdiskaping i campingnæringen.

Utviklingspotensial for campingnæringen

– Vi ønsker å være med på å løfte campingnæringen i de nordligste fylkene våre, og inviterer campingbedrifter fra hele landet for å komme og dele erfaringer. Næringen er viktig for distriktene, blant annet fordi den har en ringvirkningseffekt på lokalsamfunnet og næringslivet. Én krone omsatt i næringen er 3-5 kroner omsatt i andre næringer, sier Jan-Henrik Larsen, avdelingsleder for camping i NHO Reiseliv.

En forstudie som er gjennomført med bistand fra Innovasjon Norge viser at det er betydelig utviklingspotensial for campingnæringen i Troms og Finnmark.

Fylkesråd for næring og miljø i Troms og Finnmark fylkeskommune, Karin Eriksen (Sp), ser på arbeidet til den nasjonale klynge for campingnæringen som ønsket og velkommen i vår landsdel.

– Vi oppfordrer næringsdrivende og kommuner i hele fylket til å delta på samlingen og videre til deltakelse i arbeidet til campingklyngen, hvor gevinsten er utvidet nettverk, økt kompetanse og erfaringsutveksling, sier Eriksen.

Stor økning i bobilturisme i Troms og Finnmark fylke

Camping hadde en økning på hele 34,8 % i Troms og Finnmark (58 612 overnattinger) blant nordmenn i 2020 sammenlignet med 2019. Bobil alene utgjorde alene 80 115 bobilovernattinger i Troms og Finnmark i 2020 av totalt 321 611 overnattingsdøgn på campingplasser i 2020.

Sett i lys av koronasituasjon var nedgangen for campingbransjen liten: Bare ca. 15 % mot tall fra 2019, hvilket tyder på fylkets attraktivitet i dette markedet er vedvarende selv med frafall av utenlandske tilreisende, og initiativet om å etablere et campingnettverk i fylket er i tråd med fylkeskommunens mål om å bidra til å videreutvikle reiselivsnæringa.

Lyst portrett av regiondirektør i NHO Arktis, Målfrid Baik. Hun smiler. - Klikk for stort bildeRegiondirektør i NHO Arktis, Målfrid Baik. Moment Studio   – Pandemien har gitt camping-Norge uventede muligheter. Nå gjelder det å dele og bygge på gode erfaringer for å videreutvikle næringer i årene som kommer. Nordmenn har virkelig fått øynene opp for camping, og de vil stille nye krav til standard, service og sikkerhet i tiden fremover, avslutter regiondirektør Målfrid Baik i NHO Arktis.

 

 

Les mer om konferansen på Norsk TuristUtvikling sine nettsider.

Til toppen