Delte ut 16,2 millioner kraftkroner

En liten sjark på havet er omringen av måser.  - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde.Styret i Troms Holding har tildelt 16 233 000,- til 49 prosjekter som skal bidra til å øke rekruttering i primærnæringene i Troms.

Det har vært næringsdrivende innen fiske, jordbruk og reindrift som har kunnet søke om midler tilskuddsordningen. Foretak som foredler råvarer har osgå kunnet søke. 

Tilskuddet som gis skal enten benyttes til investeringer i utstyr som er nødvendig for etablering og utvikling av næringsvirksomheten, eller til tiltak som bidrar til en mer bærekraftig drift.

Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 64 søknader, hvorav 48 prosjekter fikk innvilget støtte.

Disse fikk tilskudd

Tildelinger mai 2022
Søker  Hjemkommune Tildelt sum 
Blixgård Polart Avtrykk Nordreisa 83 000
Nord-Norsk Klauvskjæring AS Bardu 236 000
Sandsøygull, Anders Andreassen Harstad 410 000
Bjørnevoll Gård - Døhl Storfjord 100 000
Geir-Helge Solbakken Tromsø 150 000
Hk Kystfiske Karlsøy 180 000
Pål Inge Brose Lyngen 500 000
Arne Johansen Skjervøy 600 000
Eliasfiskeri Aagesen Balsfjord 600 000
Gofangst AS Lyngen 600 000
Skjervøy Ungdomsskole Skjervøy 150 000
Igor Muhhin Karlsøy 100 000
Soa Fish AS Karlsøy 600 000
Myrland Fisk Kåfjord 600 000
Drefti AS Tromsø 600 000
Kjetil Hugo Nilsen Kåfjord 600 000
Alf Henrik AS Tromsø  108 000
Lyngen Seaweed AS Tromsø 100 000
Kjempa Holding Senja 500 000
Johs H. Giæver As - Avd Fisk Nordreisa 600 000
Den Lille Klippfiskfabrikken AS Kvæfjord 160 000
Olabakken Gård V/Anita Karlsen Gratangen 125 000
Neset Gaard V/ Elin Lambertsen Tjeldsund 78 000
Jon Vidar Persen Nordreisa 260 000
Bull Gård Da Karlsøy 600 000
Kvænangen Kommune Kvænangen  570 000
Arvid Norskott Kvæfjord 600 000
Dalheim Gårdsysteri AS Kvæfjord 88 000
Rávra Gård Kåfjord 325 000
Silje Mari Alfredsen/Volden Gård Senja 200 000
Ero Sverre Dalhaug Balsfjord 500 000
Rune Håkstad Bardu 300 000
Kristin Anka Heim Balsfjord 275 000
Norsvin Troms  Harstad 150 000
Skogli Gård V/Bjørn-Eirik Johansen Målselv 89 000
Grundnes Gård V/Olav Grundnes Målselv 600 000
Sunniva Skgoan Balsfjord 228 000
Lømo Gård 186/7 I Tjeldsund Tjeldsund 223 000
Kiil Johannessen Maskin Nordreisa 180 000
Jakob Johnsen Kvæfjord 154 000
Otto Lanes Kvæfjord 330 000
Ole Petter Melhus Bardu 146 000
T. Uthaug Da Salangen 107 000
Dividalsbygg AS Målselv 550 000
Sandvoll Gård Målselv 500 000
Naimak Gård Storfjord 600 000
Øimo Gård V/Hans-Marius Walør Bardu 600 000
Vaddas Gård ANS Nordreisa 40 000
Nordlysbygg Nils-Arnold Nilsen Kvænangen 238 000
Totalt 16 233 000

Om Troms Holding AS

Troms fylkeskommunes aksjepost i kraftselskapet Troms Kraft AS på 60 % ble av fylkestinget besluttet overført til et eget holdingsselskap, Troms Holding AS. Selskapet ble stiftet 13. august 2019.

Selskapet har som formål å gi økonomisk bistand til tiltak som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som fant sted 1.1.2020.

Selskapets formål er å eie og forvalte aksjene i Troms Kraft AS og annen virksomhet som står i forbindelse med formålet. Selskapet har ikke som formål å gi aksjonærene økonomisk utbytte.

Les mer om Troms Holding her

Til toppen