Delte ut 19,8 kraftmillioner

Under årets siste styremøte i Troms Holding AS ble det delt ut nærmere 19,8 millioner til prosjekter som skal fremme steds- og identitetsutvikling i Troms.

Av totalt 22 søknader, var det 7 som fikk innvilget støtte.

Troms Holding tildelinger november 2022

Troms Holding tildelinger november 2022
Søker Prosjekt Innvilget tilskudd
Itu Teatteriforeeninki  Kvääniteatteri - prosjektfinansiering av statlig andel for 2023 3 250 000
Senja kommune  Etablering av UKM workshopbase for ungdomskultur i kulturfløyen på Sazza 930 000
Lyngen kommune  Havnepromenade Lyngseidet 5 000 000
Salangen kommune  Stedsutvikling Sjøvegan Sentrum 4 567 000
Tvibit Norges Beste Gamer 2022 250 000
Dyrøy kommune  Bygdetorget 5 500 000
Troms og Finnmark Fylkeskommune  Oppgradering av fellesverksteder på Troms fylkeskultursenter 300 000

Om Troms Holding AS 

Tidligere Troms fylkeskommunes aksjepost i kraftselskapet Troms Kraft AS på 60 % ble av fylkestinget i Troms besluttet overført til et eget holdingsselskap, Troms Holding AS. Selskapet ble stiftet 13. august 2019.

Selskapet har som formål å gi økonomisk bistand til tiltak som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som fant sted 1.1. 2020.

Besøk hjemmesiden til Troms Holding AS

Til toppen