Det er viktig også å ha fokus på ambulanseberedskapen

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap). Foto: Lars Åke Andersen.Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) er svært bekymret for ambulanseberedskapen i Nord-Troms.

I et brev til styrene i UNN og Helse Nord ber fylkesrådet om en betydelig styrking av ambulansetilbudet i Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa og Kåfjord.

Situasjonen er dessverre ikke ny, beredskapen har lenge vært for dårlig, uttaler fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Han understreker at det er viktig å også ha fokus på ambulanseberedskapen, selv om vi er i en ekstraordinær situasjon.

Det er viktig å ha en god ambulanseberedskap i hele vår store region slik at folks trygghet og sikkerhet blir ivaretatt. Det bør legges opp til mer beredskap på hjul slik at ikke store områder blir uten beredskap i lange perioder. Vær og føreforhold gjør at den akuttmedisinske beredskapen blir svekket på vinterstid når helikoptre ikke har landingsforhold, og det er viktig å ha en back-up på dette. 

Uten ambulansetilbud i 13 timer

I en normaltilstand kan Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa og Kåfjord stå uten ambulanseberedskap i 2,5 til 5 timer. Med koronaepidemien som pågår har tilstanden forverret seg til det uverdige. Nå kan kommunene stå uten et ambulansetilbud i hele 13 timer framkommer det av en bekymringsmelding kommuneoverlegene har sendt til Akuttmedisinsk klinikk ved UNN.

Fylkesrådslederen har forståelse for at UNN har måtte innføre spesielle smitteverntiltak i forbindelse med epidemien, men understreker at akuttberedskapen er essensiell for å ivareta en god og likeverdig behandling av befolkningen i Nord-Troms.

Vi er en region hvor folk bor spredt, og ofte langt fra både sykehus og legevakt, det gjør ambulansetjenesten særdeles viktig for å sikre en likeverdig behandling av pasientene. Jeg forventer at UNN og Helse Nord tar de grep som trengs for å oppfylle de veiledende nasjonale kravene om responstid, påpeker fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Til toppen