Dialogmøte om Regional transportplan Finnmark i Alta

19. januar holdt konstituert fylkesråd for samferdsel, Kristin Rajala (Ap), et dialogmøte om Regional transportplan for Finnmark 2023-2033 i Alta.

En kvinne står ved et podie og taler. I bakgrunnen ser man et lerret. Bildet er tatt innendørs. - Klikk for stort bildeKonstituert fylkesråd for samferdsel, Kristin Rajala (Ap), under sin oppsummering av dialogmøtet som ble avholdt i Alta torsdag 19. januar. Kristian Øvernes/TFFK

Det var duket for dialogmøte om Regional transportplan Finnmark 2023-2033 ved Scandic Hotel Alta. Deltakere fikk muligheten til å engasjere seg gjennom medvirkning i arbeidet rundt Regional transportplan Finnmark 2023-2033 som skal sette retning for samferdselspolitikken i Finnmark.

De inviterte var blant annet kommunene i Vest-Finnmark: Alta, Kautokeino, Nordkapp, Hasvik, Loppa, Hammerfest, Måsøy. Andre aktuelle aktører som Statens vegvesen, Norges Lastebileier Forbund, NHO og Trygg Trafikk var også invitert og tilstede. 

Dialogmøtet ble også holdt Tana 17. januar med Øst-Finnmark-kommunene.

Regional transportplan sendes ut på høring 6. februar. 

Innledet med å understreke helheten

– For Finnmark er helhetstenking innen samferdselssektoren mellom stat, fylke og kommune viktig. Enten det gjelder for interntransportene i fylket, eller fra «Kyst til marked». Fra politisk hold er det også viktig at kommune og fylke spiller på lag, og sammen løfter våre utfordringer fordi vi vet alle sammen at det må følge midler med for å løse utfordringer, sa den konstituerte fylkesråden.

Adresserte tilbakeføringen av fiskehavneanlegg fra fylkeskommuner til staten

Avtalene vil gjelde med virkning fra 1. januar 2023.

En gruppe mennesker sitter i et konferanserom.  - Klikk for stort bildeDeltakere under dialogmøtet 19. januar i Alta. Kristian Øvernes/TFFK

– Vi vet at staten nå har overtatt ansvaret for fiskerihavnene, Fisken landes på kommunale/private kaier, før det enten går sjøvegen, eller transporteres videre på en kommunal delstrekning, og deretter fylkesvegnettet. Det er fylkets ansvar dersom ferge involveres. Fisketransportene fortsetter videre på det statlige riksvegnettet mot grenseovergangene, i hovedsak til Finland, forklarte Rajala.

Hun avsluttet innledningen sin ved å si at fylkeskommunen er lydhøre.

– Vi skal notere så tastaturet går varmt mens dere snakker, og ser frem til denne dagen som nok vil bringe både lærdom og mange nye gode innspill til fremtidens transportløsninger i Finnmark, avsluttet hun.

Divisjonsdirektør for samferdsel, Bjørg Anita Joki, stod for introduksjonen og gikk gjennom fremdriftsplanen for planarbeidet og tok deltakerne gjennom formålet til Regional transportplan for Finnmark 2023-2033.

Les mer om Regional transportplan Finnmark 2023-2033 her.

Oppsummering

Seansen ble avsluttet med en oppsummering fra Rajala.

– Fylket har klare forventninger til Statens vegvesen og Nasjonal transportplan (NTP). Blant annet så forventer vi full trøkk på Kløfta, Rv. 94 til Hammerfest, vi forventer prioritering av Finnmarks viktigste transportkorridor «Kyst til marked» korridoren Hammerfest-Alta-finskegrensen. Her må det være fokus på flaskehalser for modulvogntog i hele korridoren, stenging og vinterfremkommelighet E6 Hammerfest – Alta, var noe av de hun oppsummerte etter dialogmøtet.

Annen tematikk som kom frem i løpet av dialogmøtet var blant annet:

  • mottak og liggeforhold i fiskerihavner som reduserer muligheten for å øke verdiskapingen
  • prioritering av utbedringer på følgende strekninger: E69 mot Honningsvåg, E6 Langfjorden og E6/E69 Lakselv – Olderfjord - Honningsvåg
  • utfordringer med døgnhvileplasser yrkessjåfører
  • den sikkerhetspolitiske situasjonen
  • klimaendringer
  • ambisjoner om bybusser fra 2024

Fakta om Regional transportplan (RTP) for Finnmark 2023-2033

Divisjon for samferdsel har satt i gang arbeidet med regional transportplan for Finnmark 2023-2033. Regional transportplan utarbeides etter plan- og bygningslovens § 8-1 og skal vedtas av fylkestinget, som er regional planmyndighet. Formålet med RTP Finnmark er å trekke opp den langsiktige transportpolitikken i fylket ut fra nasjonale føringer, og regionale og lokale forventninger. RTP Finnmark skal legge til rette for at innbyggerne og næringslivet sine behov til fremkommelighet, mobilitet og trafikksikkerhet ivaretas. Planen skal gjennom sine mål og strategier bygge opp under lokale, regionale og nasjonale behov og føringer.

Til toppen