Diskuterte veien mot lavutslippssamfunnet

Klimapartnere Troms og Finnmark møttes for å diskutere grønne trender i regionen og løsninger på veien mot lavutslippssamfunnet på Klimapartnerkonferansen 2022.

Portrett av kvinne som smiler mens mingler i bakgrunnen. Foto. - Klikk for stort bildeOnsdag 16. november samlet Karin Eriksen og klimapartnere i regionen seg til konferanse på Clarion Hotel The Edge i Tromsø. Troms og Finnmark fylkeskommune

– Der hvor det er utslipp, der er det muligheter, innledet Karin Eriksen, fylkesråd for næring, klima og miljø (Sp) og styreleder i Klimapartnere Troms og Finnmark.

Klimapartnerkonferansen var den første fysiske på snart tre år og tok opp grønne regionale trender på veien mot lavutslippssamfunnet. Her fikk vi høre gode eksempler på innovative klimasamarbeid innenfor områder som miljøvennlig transport, delingsøkonomi, digitalisering og gjenbruk.

Hva er Klimapartnere Troms og Finnmark?

Klimapartnere jobber for grønn næringsutvikling og omstilling i alle sektorer og samfunnsområder. Akademia, næringsliv og offentlige virksomheter samarbeider for at regionen skal stå best mulig rustet til å redusere sine klimagassutslipp og møte morgendagens krav til lavutslippssamfunnet.

Klimapartnere Troms ble etablert i 2017 og Klimapartnere Finnmark ble etablert i 2019. Partnerskapene ble slått sammen til Klimapartnere Troms og Finnmark i 2021.

Viktig samarbeid

Norge har forpliktet seg til maksimalt 1,5 graders oppvarming innen 2030 og til å oppnå lavutslippssamfunnet innen 2050. I Troms og Finnmark slippes det ut 9,2 tonn CO2 ekvivalenter per innbygger i løpet av et år. Landsgjennomsnittet ligger på 7,2 tonn. Kloden blir varmere, og oppvarmingen i Arktis skjer tre ganger så fort som det globale gjennomsnittet. Den gjennomsnittlige høst- og vintertemperaturen i Arktis vil øke med 3–6 °C innen 2080 og det forventes økt nedbør.

– Klimaendringene vil få alvorlige konsekvenser for samfunnet vårt. Og gjennomføringen av klimakuttene skjer lokalt – i regionene, i kommunene, og i næringslivet. Bærekraftige og langsiktige løsninger er nødvendig for utviklingen av framtidens Troms og Finnmark. Virksomhetene i Klimapartnere er avgjørende pådrivere i dette samarbeidet, sier Karin Eriksen.

Deltakerne ble også utfordret på hvordan vi kan samarbeide enda mer for å lykkes med å nå målet om lavutslippssamfunnet innen 2050, og det ble gjennomført paneldebatt om privat sektor og akademia, unge stemmer og offentlig sektor.

Til toppen