Disse kulturhistoriske eiendommene får tilskudd

To mennesker står foran en laftet bu på et gammelt gårdstun. - Klikk for stort bildeKumpulagården i Vadsø er en av de kulturhistoriske eiendommene som mottar støtte fra fylkeskommune i 2021. Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune. Til sammen er det fordelt 6,7 millioner til 44 privateide kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap i Troms og Finnmark.

Fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp) er glad for å se et stort privat engasjement for å ta vare på kulturhistoriske eiendommer.

Vi ser at behovet er stort og at mange eiere ønsker å ta vare på sine viktige kulturhistoriske eiendommer.

– Vi skulle gjerne sett at summen som blir satt av på statsbudsjettet til dette hadde vært større, slik at vi også kunne fått en større pott til Troms og Finnmark. Spesielt i vår landsdel, der så mye ble brent under krigen, er det viktig å ta vare på det vi har igjen, understreker fyllkesråd Eriksen Balto (Sp).

I Troms og Finnmark er det til sammen fordelt kr 6 742 502 i tilskudd for 2021 og kr 7 000 000 i forhåndstilsagn for 2022. Pengene er fordelt fylkeskommune over statsbudsjettet via Riksantikvaren.

Totalt fikk fylkeskommunen inn 48 søknader for 2021, hvorav 44 ble sendt videre til Riksantikvaren.

Tilskuddet er ment for freda og fredningsverdige bygg og anlegg, og kan brukes på restaureringstiltak som skal utføres i år, mens forhåndstilsagnet kan brukes på restaureringsprosjekter som skal videreføres til neste år. 

Fordelingen av  tilskudd for 2021 til freda bygninger, kulturminner, kulturmiljø i privat eie 

Kulturminnenavn 

Kommune 

Tilskudd 

Fogd Drejersgate 16 

Tromsø 

Kr 170 000,- 

Gjævergården 

Lyngen 

Kr 130 000,- 

Esbensengården på bakken 

Vadsø 

Kr 210 000,- 

Harstad/Garnisonsområde/Gymnastikksal 

Harstad 

Kr 230 000,- 

Løkkekiosken – Raketten- Storgata 94B 

Tromsø 

Kr 160 000,- 

Kirsten Sandhuset – Mellomveien 130 

Tromsø 

Kr 90 000,- 

Kjelsethgården – Skippergata 19 

Tromsø 

Kr 30 000,- 

Knudsengården - Skippergata 11  

Tromsø 

Kr 220 000,- 

Foldalbruket  

Lebesby 

Kr 600 000,- 

Kumpulagården 

Vadsø 

Kr 130 000,- 

Banak leir - Gulbrakka 

Porsanger 

Kr 50 000,- 

Strømsør fjellgård 

Bardu 

Kr 700 000,- 

Hundsethgården 

Vardø  

Kr 670 000,- 

Vestre Molokrok 

Vardø 

Kr 50 000,- 

Andersby skole 

Vadsø 

Kr 80 000,- 

Bekolagården – Havnegata 49B 

Vadsø 

Kr 200 000,- 

Bruvold-hytta - Partisanhytta 

Båtsfjord 

Kr 50 000,- 

Østre Molokrok 

Vardø 

Kr 70 000,- 

Gamle Hilmar Hanssens sønner 

Balsfjord 

Kr 50 000,- 

Gammelbutikken 

Balsfjord 

Kr 200 000,- 

Gibostad materialhandel 

Senja 

Kr 350 000,- 

Green-huset - Kjeila 

Båtsfjord 

Kr 70 000,- 

Handelsbrygge Matsvika 

Tjeldsund 

Kr 80 000,- 

Lenvik prestegård 

Senja 

Kr 200 000,- 

Mortenhals 

Balsfjord 

Kr 400 000,- 

Nilsenhuset - kaianlegg 

Båtsfjord 

Kr 120 000,- 

Rasteby - nothjell 

Storfjord 

Kr 400 000,- 

Ronthi-gården 

Vardø 

Kr 70 000,- 

Tørrfiskskjå – Kristian 4. gate 58 

Vardø 

Kr 120 000,- 

Tørrfiskskjå – Kristian 4. gate 56 

Vardø 

Kr 100 000,- 

Tørrfiskskjå – Strandgata 73  

Vardø 

Kr 150 000 

Olsen-huset 

Båtsfjord 

Kr 50 000,- 

Henrykaia – Krokgata 6 

Vardø 

Kr 40 000,- 

Midler avsatt til strakstiltak for 2021 

Troms og Finnmark  

Kr 502 502,- 

 

Fordeling av forhåndstilsagn for 2022

Kulturminnenavn 

Kommune 

Tilsagn 

Fiskernes Servicestasjon  

Nordkapp 

Kr 400 000,- 

Folldalbruket  

Lebesby 

Kr 850 000,- 

Kumpulagården 

Vadsø 

Kr 100 000,- 

Strømsør fjellgård 

Bardu 

Kr 400 000,- 

Bekolagården – Havnegata 49B 

Vadsø 

Kr 140 000,- 

Bruvold-hytta - Partisanhytta 

Båtsfjord 

Kr 100 000,- 

Gamle Hilmar Hanssens sønner 

Balsfjord 

Kr 100 000,- 

Gammlebutikken 

Balsfjord 

Kr 170 000,- 

Gibostad materialhandel 

Senja 

Kr 600 000,- 

Green-huset - Kjeila 

Båtsfjord 

Kr 100 000,- 

Handelsbrygge Matsvika 

Tjeldsund 

Kr 70 000,- 

Lenvik prestegård 

Senja 

Kr 800 000,- 

Mortenhals 

Balsfjord 

Kr 1 000 000,- 

Nilsenhuset - pakkhus 

Båtsfjord 

Kr 70 000,- 

Nilsenhuset - kaianlegg 

Båtsfjord 

Kr 50 000,- 

Solsletten 

Berlevåg 

Kr 100 000,- 

Sålneset 

Harstad 

Kr 1 200 000,- 

Tørrfiskskjå – Kristian 4. gate 58 

Vardø 

Kr 150 000,- 

Tørrfiskskjå – Kristian 4. gate 56 

Vardø 

Kr 150 000,- 

Tørrfiskskjå – Strandgata 73  

Vardø 

Kr 200 000 

Tørrfiskskjå – Strandgata 75 

Vardø 

Kr 50 000,- 

Kongsfjordbruket/Dahlbruket 

Berlevåg 

Kr 200 000,- 

For mer informasjon om de enkelte kulturminnene kan de søkes opp på www.kulturminnesok.no

Til toppen