Disse mottar filmarbeiderstipend i 2021

Screenshot av en tredelt skjerm med fylkesordfører og mottakerne av stipend til filmarbeidere.  - Klikk for stort bildeUtdelingen av filmarbeiderstipendet måtte foregå digitalt i år. Screenshot fra TFFK web-TV.Filmskaperne Marja Bål Nango og Margareta F. A. Orkan mottar hvert sitt toårige arbeidsstipend på 75 000,- fra Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Fylkeskommunen deler hvert år ut arbeidsstipend til filmarbeidere som er bosatt og virksomme i Troms og Finnmark fylke.

Et stipend går til en etablert filmarbeider og et stipend går til en filmarbeider i etableringsfasen. Det kom i år inn 22 gode søknader.

Fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo (Sp) uttaler at han er glad for at det er et høyt filmfaglig nivå i fylket, og ser fram til å følge filmskapningen fremover.

Fagpanelets vurdering

Portrettbilde av Marja Bål Nango iført skinnlue.  - Klikk for stort bildeMarja Bål Nango. Foto: Kaja Smith HiresÅrets stipend til den etablerte filmarbeideren er tildelt Marja Bål Nango.  

Fagpanelet skriver følgende i sin vurdering: Marja Bål Nango har allerede en solid produksjon bak seg. Hun har regissert filmer nært knyttet til det moderne samiske samfunnet, og har vunnet priser på flere anerkjente filmfestivaler. Hennes siste kortfilm "Njuokčamat" behandler kjønnsroller i det samiske samfunnet på en intens og gripende måte. Stipendet skal brukes til utvikling av et nytt samisk spillefilmprosjekt som en løs oppfølger til kortfilmen "Njuokčamat".

Årets stipend til den nyetablerte filmarbeideren er tildelt Margareta F. A. Orkan. Portrettfoto av Margareta F. A. Orkan iført lue. - Klikk for stort bildeMargareta F. A. Orkan. Foto: Mathilde Sofie Henriksen. 

Fagpanelet skriver følgende i sin vurdering: Margareta F. A. Orkan er en relativt ny stemme i det nordnorske filmmiljøet, og har et filmspråk som skiller henne ut fra mengden. Hun arbeider med et moderne og visuelt spennende uttrykk, og har en tydelig plan for hvordan hun skal bruke stipendet til å utvikle seg videre innen «Unreal Engine»-teknologien hvor man legger effekter direkte på filmen når den spilles inn. Dette kan forhåpentligvis på sikt bidra med en kompetanseheving som landsdelen behøver.

Fagpanelet består av representanter fra henholdsvis Samisk filmarbeiderforbund, Nordnorsk filmsenter og Norsk filmforbund Nord-Norge.

Til toppen