Disse unge kunstnerne får gratis atelier på «Kysten»

Til venstre et skilt med påskrift Troms fylkeskultursenter - Tromskysten foran en beige murbygning. Til høyre en selfie med tre unge damer som smiler. - Klikk for stort bildeTre kunstnere av 1997-årgang skal inn på Troms fylkeskultursenter, også kjent som «Kysten», til høsten. TFFK/Privat Andrea White Hveding, Marie Saure og Ingeborg Augunset er tildelt etableringsatelieret for nyutdannede kunstnere.

Troms og Finnmark fylkeskommune tilbyr kostnadsfritt etableringsatelier for nyutdannede visuelle kunstnere ved Troms fylkeskultursenter i Tromsø.

For 2022 til 2023 går dette til Andrea White Hveding, Ingeborg Augunset og Marie Saure.

White Hveding og Augunset har en bachelor i bevegelige bilder fra Nordland kunst- og filmhøgskole i Kabelvåg, mens Saure akkurat har fullført en bachelor i samtidskunst på Kunstakademiet i Tromsø.

De tre kunstnerne har et felles ønske om å etablere seg i Tromsø og inngå i fellesskap med andre etablerte kunstnere på fylkeskultursenter.

De vil bruke etableringsatelieret som en base for å jobbe med egne ulike prosesser, samtidig som de vil være støttespillere og kreative sparringspartnere for hverandre.

Flere blir i nord

Bilde av et stort og hvitt murhus. I forgrunnen ser vi en grønn plen og trær.  - Klikk for stort bildeTilgang på fellesverksteder, atelier og faglige nettverk bidrar til at flere unge kunstnere velger å etablere seg i Troms og Finnmark etter endt utdanning. Foto: Troms fylkeskultursenter. 

Hittil har 20 kunstnere fått tildelt etableringsatelieret siden ordningen ble opprettet i 2014. Flertallet av dem bor og arbeider fremdeles i Tromsø, og syv av dem har i dag fast atelierplass på fylkeskultursenteret.

Atelier tildeles av romfordelingsutvalget ved Troms fylkeskultursenter for 1 år om gangen med mulighet for forlengelse. Romfordelingsutvalget som innstiller tildeling av rom overfor Troms og Finnmark fylkeskommune har bestått av kunstnere Tone Holmen og Trond Ansten.  

Til årets utlysning kom det 4 søknader fra 6 kunstnere, utdannet ved Kunstakademiet i Tromsø, Nordland kunst- og filmhøgskole, og utlandet

Til toppen