Drøftet nordområdene med statssekretærer på Senja

En gruppe med fem voksne kvinner og menn og to ungdommer smiler til kamera på et berg med sjøen og bratte fjell i bakgrunnen. Foto. - Klikk for stort bildeStatssekretærer fra tre departementer møtte politisk ledelse i nord på regionalt nordområdeforum. Runden ble avholdt på Senja. (F.v) Statssekretær Kristina Hansen (NFD), statssekretær Eivind Vad Petersson (UD), Sunna Svendsen (Ungdommens fylkesråd), fylkesrådsleder i Troms og Finnmark Kristina Torbergsen, fungerende fylkesrådsleder i Nordland Svein Øien Eggesvik, statssekretær Kjersti Bjørnstad (KDD), Lavrans Lockertsen (Ungdommens fylkesråd). Thomas Birkeland/TFFK Medlemmene i Regionalt nordområdeforum diskuterte utviklingen i nord under samling på Senja 21.-23 september.

I Regionalt nordområdeforum inviteres regjeringen av de to nordligste fylkeskommunene og Sametinget to ganger i året til Nord-Norge for å få innspill til nordområdepolitikken.

Du kan lese mer om Regionalt nordområdeforum på denne siden

Denne uka var det samling på Senja. Regjeringen deltok ved statssekretærer fra Utenriksdepartementet (UD), Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Her drøftet de viktige tema som fiskeripolitikk, fylkets utfordrings- og mulighetsbilde og distriksmeldingen som regjeringen skal legge fram i 2023.

Fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) forteller at de har hatt interessante meningsutvekslinger under samlingen.

– Vår region er mye, og Senja representerer denne i en miniatyr. Kraft, industri, smale veger, reiseliv, natur og kultur, sier fylkesrådslederen og utdyper:

– Det har vært viktig å gi et ærlig og nyansert bilde om hvordan tilstanden er i nord, samt ha en realistisk tilnærming til forventingene i en situasjon der økonomien må styres med kløkt. Trygghet, sikkert, arbeid, velferd, bolyst og blilyst. Her har vi også vist frem en nasjonal turistveg, og viktigheten av å ha grunnleggende infrastruktur på plass.

Viktig møteplass

Statssekretær Kristina Hansen (Ap) i Nærings- og fiskeridepartementet var blant dem som deltok fra regjeringen.

– Det er viktig for regjeringen å ha en møteplass med regionale politiske ledere i nord, og nordområdene har stort fokus i Støres regjering. Vi har fått drøftet både alvorlige og krevende tema, som Nordområdene og dagens utenrikspolitiske situasjon. Men også distriktspolitiske muligheter og utfordringer i Nord i en kommune preget av optimisme, sier Hansen.

UngdomsmedvirkningEn jente, en kvinne og en gutt smiler til kamera på et berg med sjøen og bratte fjell i bakgrunnen. Foto. - Klikk for stort bildeFylkesrådslederen med Sanna Svendsen og Lavrans Lockertsen i Ungdommens fylkesråd. Thomas Birkelund/TFFK

Fylkesrådslederen fremhever at Ungdommens fylkesråd – som også deltok på samlingen – bidrar med viktige perspektiver på fremtida. 

Ungdom i Troms og Finnmark var representert ved Sunna Svendsen og Lavrans Lockertsen fra Ungdommens Fylkesråd. De forteller at det har lærerikt og inspirerende å overvære og delta i de politiske samtalene.

– Vi har fått lage nettverk og hatt gode diskusjoner med politikere og embedsverk fra hele Norge. Lavrans og jeg har holdt innlegg om hva som skal til for fungerende ungdomsmedvirkning, og hva som skal til for at unge skal velge å bo i distriktene og i nord, sier Svendsen.

Til toppen