Ekstrabevilgninger til samisk kunst og kultur

Anne Toril Eriksen Balto ved fylkeshuset i Tromsø. - Klikk for stort bildeFylkesråd for plan, økonomi og kultur/fylkesrådets nestleder, Anne Toril Eriksen Balto (Sp). Foto: Lars Åke Andersen.Fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) har bevilget 50 000 kroner ekstra til den samiske festivalen Márkomeannu. Samtidig får Ung samisk scene tildelt 100 000 kroner.

Bakgrunnen for tildelinger er at festivalen har fått halvert sitt tilskudd for 2021 fra Nordland fylkeskommune, noe som bekymrer fylkesråd Eriksen Balto (Sp).

– I en tid hvor pandemi og stor usikkerhet preger hele kulturfeltet, er jeg overrasket over av festivalen har fått halvert sitt tilskudd fra vårt nabofylke. En halvering av tilskudd er betydelig og timingen overrasker.

Det markasamiske området som er kjerneområdet for festivalen strekker seg fra nordre Nordland og inn i Sør-Troms og videre inn på svensk side av Sápmi. Festivalen har i mange år mottatt festivaltilskudd fra begge fylker, fordi den er en av de viktigste møteplassene for unge samer fra hele Sápmi, landsdelen og i Norge i dag.

Fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) sier fylkesrådet har valgt å bevilge ekstra midler til festivalen for å sikre at de kan gjennomføre sine planlagte aktiviteter.

– Márkomeannu har i mange år vært innovative i sitt arbeide med revitalisering av det samiske språket, og festivalen hatt en tydelige stemme for å løfte tabubelagte temaer opp i samfunnsdebatten. Det har vært veldig viktig for unge samer, og samisk identitet i et moderne samfunn. I år har Márkomeannu flere spennende prosjekter som setter dette på dagsorden.

– Jeg ønsker Márkomeannu lykke til med sine prosjektert i år, og krysser fingrene for en lettelse i smittevernet slik at festivalen som helhet kan gjennomføres i sommer, avslutter Eriksen Balto (Sp).

Ung samisk scene

Også Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) har opplevd å få kuttet sitt tilskudd fra Nordland fylkeskommune.

Fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) har dermed vedtatt å bevilge 100 000 kroner til prosjektet Ung samisk scene.

– Samisk kunst er i vinden som aldri før, og prosjektet Ung samisk scene er et nyskapende og ambisiøst initiativ, hvor det rekrutteres nye samisk stemmer til kunst- og kulturfeltet. HATS har her skapt en viktig arena for både bruke, og ta tilbake det samiske språket via scenekunsten, forklarer fylkesråd Eriksen Balto (Sp).

Samisk journalistforbund er innvilget et tilskudd på 50 000 kroner for å arrangere Samisk mediefestival 2021.

Til toppen