Et løft for det kvenske

Bilde av nybygget til Vadsø museum - Ruija kvenmuseum med museumsnavnet på veggen. Himmelen er blå, og sola skinner. Det er to mennesker i forgrunnen. - Klikk for stort bildeNybygget til Vadsø museum – Ruija kvenmuseum fotografert under nyåpningen og snorklipping 26. august 2021. Sunniva Tønsberg Gaski  – En stor dag for kvener/norskfinner, sa fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) om museumsåpninga i Vadsø.

Torsdag den 26. august ble en merkedag for Vadsø og landsdelen med stor innvandring fra Finland:

– Kjære kvener/norskfinner, Vadsø bys befolkning og Vadsø museum – Ruija kvenmuseum. Gratulerer med dagen og med et nytt og viktig museum for hele landsdelen, sa Mo i sin tale under åpningsarrangementet.

Les hele talen her:

Hilsningstale: åpning av Ruija kvenmuseum (PDF, 163 kB)

Et løft for språk, kultur og identitet

– Det er en gledens dag å få delta på åpninga av det nye nasjonale museet for kvener og norskfinner. Dette flotte museumsbygget legger forholdene godt til rette for å løfte kvensk og norskfinsk historie, kulturarv, språk og identitet, fortsatte han.

Kvenhovedstaden i Norge

– Vi bor i en landsdel med tre stammers møte med nordmenn, samer og ikke minst kvener og norskfinner. Vadsø er kjent som kvenenes hovedstad hvor majoriteten av befolkninga var av kvensk opphav i siste halvdel av 1800-tallet. Byen har dermed en sterk symbolsk verdi for minoriteten. Vi skal være stolte av våre røtter og identitet og dette museet er en annerkjennelse av den kvenske norskfinske kulturen som en viktig plass i fortiden, men også i vår samtid og framtid.

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) står utenfor Vadsø museum - Rujia kvenmuseum på åpningsdagen 26. august 2021 mellom Reidun og Åge Mellem. Sola skinner, himmelen er blå og det er mange mennesker på plassen. - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) står utenfor Vadsø museum - Rujia kvenmuseum på åpningsdagen 26. august 2021 sammen med Reidun og Åge Mellem. Reidun har vært leder i Norske Kveners Forbund i to perioder i tidsrommet 1997-2001. De har reist fra Tromsø for anledningen. Sunniva Tønsberg Gaski   – Vi i Troms og Finnmark fylkeskommune har hatt glede av å jobbe med kvensk norskfinsk kultur og språk gjennom en årrekke, også etableringa av dette flotte museet. Gratulerer med dagen, hilste fylkesrådslederen under åpningsarrangementet.

Staten har gitt 43 millioner kroner til museet (nybygget), og daværende Finnmark fylkeskommune bevilget èn million kroner. I tillegg kommer kommunens egen innsats. På programmet sto en rekke kulturinnslag. Kultur- og likestillingsminister Abid Raja og Sametingets president Aili Keskitalo holdt også taler (digitalt).

 En smilende og jublende Statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker talte før snorklippingen, og fikk klippet snoren med god hjelp fra elever ved Vestre Jakobselv oppvekstsenter. De står utenfor inngangen til nye Vadsø museum/Ruija Kvenmuseum. Rundt står det mange mennesker. - Klikk for stort bildeStatsforvalter Elisabeth Vik Aspaker talte før snorklippingen, og fikk klippet snoren med god hjelp fra elever ved Vestre Jakobselv oppvekstsenter. Sunniva Tønsberg Gaski   

Til toppen