Et stort kompetanseløft i Troms

Fylkesrådet har innvilget 2 850 000,- til Nordnorsk vitensenter. Pengene skal brukes til å formidle forskning tilpasset unge i hele regionen. Støtten fordeles over tre år.

Nordnorsk Vitensenter har lang erfaring med å tilby realfaglig undervisning til barn og unge. I tillegg til selve senteret driver de oppsøkende virksomhet til skoler i hele fylket, slik at også unge som ikke har mulighet til å besøke senteret fysisk kan dra nytte av tilbudet.

Fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) mener det er viktig å gi barn og unge flere læringsarenaer.

Dette motiverer til økt læring, mestring og trivsel. Jeg er imponert over det de får til i hele Troms! 

Utsagnet støttes helhjertet av fylkesråd for plan, næring og miljø, Marlene Berntsen Bråthen (Sp).

– Vi er glade for at fylket har dette tilbudet, det er svært viktig for å styrke oppslutningen om realfag blant barn og unge.

Vil sikre grunnlaget for framtidens arbeidsliv

Færre i nord søker seg mot realfag enn ellers i landet, noe som kan være et hinder for at landsdelen får utdannet blant annet nok lærere, sykepleiere og ingeniører.

Nordnorsk Vitensenter har siden etableringen i 2002 samarbeidet med relevante aktører for å tilpasse senteres aktiviteter regionens behov.

Med støtten fra fylkeskommunen kan senteret blant annet styrke arbeidet med skolebesøk, kurse lærere, arrangere skaperfestival og tilby mentorordning for elever som skal starte ungdomsbedrift.

– Vi må sikre grunnlaget for framtidas arbeidsliv og ruste næringsliv og offentlig sektor til det grønne skiftet. Da er det viktig at flere har et godt grunnlag innen real- og teknologifag, sier Marlene Bråthen, poengterer fylkesråd Marlene Bråthen (Sp).

Fylkesråd for kompetanse, Bjarne Rohde (SV), ser også positivt på prosjektet.

– Dette er et veldig godt prosjekt, som bidrar til at alle barn og unge får like muligheter til å tilegne seg kunnskap, og ikke minst at det kan ruste barn og unge til å forstå og bidra til å løse miljø- og klimautfordringene, avslutter Rohde (SV).

Til toppen