Felles støtteordninger for kunst- og kulturfeltet er klar

Ebba Joks og Odd Erik Solbakk er kledd i kofter og mottar fylkeskulturprisen i 2019.  - Klikk for stort bildeTana kulturskole vant FFKs fylkeskulturpris 2019. Prisen ble tatt imot av Ebba Joks ved Tana kulturskole og kommunens varaordfører Odd Erik Solbakk. Foto: Harald F. HereideFor første gang skal det deles ut én fylkeskulturpris for Troms og Finnmark. I tillegg kan unge kunstnere og filmarbeidere søke stipend.

Fristen for sende inn forslag til fylkeskulturprisen, og for å søke kunstnerstipend er 15. november. For filmarbeiderne er fristen for å søke stipend 1. desember.

Troms og Finnmark fylkeskommunes kulturpris

Fra og med 2020 lyses det ut en felles kulturpris for Troms og Finnmark. Fylkesrådet ønsker med prisen å gi honnør til en aktør som har gjort en særlig innsats i og for kunst –og kulturlivet i Troms og Finnmark.

Sammen med hedersutmerkelsen består fylkeskulturprisen av kroner 20 000. Prismottageren vil offentliggjøres i forbindelse med overrekkelse under fylkestingets desembersamling.

Fylkesrådet viser til fullstendig retningslinjer for fylkeskulturprisen, og oppfordrer alle til å sende inn gode kandidatforslag med begrunnelse.

Forlagene sendes til postmottak@tffk.no

Frist for innsendelse av forslag er 15. november 2020

Nytt kunstnerstipend til unge kunstnere i Troms og Finnmark

Året 2020 har vært et særlig hardt år for kunst- og kulturlivet i Troms og Finnmark, hvor konsekvensene av Covid-19-pandemien og nedstengninga av kulturfeltet har vært omfattende.

Kulturfeltet preges fortsatt av svært omfattende smittevernhensyn, og det er store behov for fortløpende tiltak som kan opprettholde aktivitet og stimulere til ny produksjon.

Fylkesrådet vedtok i dag 20.10.2020 på bakgrunn av dette, å utlyse et kunstnerstipend for 2020 på kr 60 000, rettet mot unge kunstnere i fylket.

Fylkesråd for kultur, plan og økonomi Anne Toril Eriksen Balto (Sp) understreker:

– Vi ser at kunst- og kulturfeltet selv etterlyser flere stipendordninger fordi de er mer direkte rettet mot deres arbeids- og produksjonssituasjon. Vi opplever også at unge kunstnere uten etablerte nettverk har vært ekstra sårbare under pandemien, og ønsker at dette stipendet er rettet mot dem.

Utlysning av kunstnerstipendet 2020 ses i tilknytning til fylkesrådets tiltakspakke overfor utsatte grupper, og som har vært særlig rammet som følge av pandemisituasjonen.

Fristen for å søke kunstnerstipendet er 15. november.

Utlysning av toårige arbeidsstipend for filmarbeidere i Troms og Finnmark 2021-2022

Troms og Finnmark fylkeskommune deler ut to toårige arbeidsstipend til filmarbeidere i Troms og Finnmark, med mål om å styrke filmmiljøet i fylket.

Stipendene skal hjelpe to filmarbeidere til å utvikle seg innen sitt fagfelt. Et stipend går til en etablert filmarbeider, og et til en filmarbeider i etableringsfasen. De to stipendene er hver på kr. 75 000 i året i to år.

– Film har vært et felles satsingsområde for begge våre tidligere fylkeskommuner, og det er en glede at vi i vår nye storregion viderefører filmsatsingen blant annet gjennom denne toårige stipendordningen, sier fylkesråd for kultur Anne Toril Eriksen Balto. -Vi sikre god rekruttering inn til bransjen, og vi vil gjerne beholde den gode kompetansen som bygges her. Det vil vi bidra med gjennom disse arbeidsstipendene for filmarbeidere i Troms og Finnmark.

Arbeidsstipendenes fulle utlysning og retningslinjer finner du her

Søknadsportalen åpens snart. 

Stipendene gjelder for 2021- 2022, med søknadsfrist 1. desember 2020.

Til toppen