– Fjordfiskenemnda må ha bedre vilkår

Bildemontage av en mann og en kvinne. - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) og sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) krever bedre arbeidsvilkår for Fjordfiskenemnda.Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune mener det er uholdbart at Fjordfiskenemnda ikke har arbeidsvilkår som sikrer at den kan gjøre jobben mandatet legger opp til.

Fylkeskommunen og Sametinget oppnevner medlemmer til Fjordfiskenemnda, som jobber for å styrke forvaltningen av fjordfiskeriene, med særlig vekt på samisk bruk og dens betydning i samiske lokalsamfunn.

Fiskeridirektoratet har sekretariatsfunksjonen til nemnda, med én ansatt i en tredjedelsstilling. Sekretariatsfunksjonen jobber ikke uavhengig av direktoratet.

– Sametinget har tatt opp dette mange ganger. Det har vært gjort gjentatte forsøk på å sette søkelys på problemene med Fjordfiskenemdas arbeidsvilkår, og vi ber om at dette nå må bli tatt på alvor, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Troms og Finnmark fylkeskommune og Sametinget har derfor sendt brev til Nærings- og Fiskeridepartementet, Stortingets næringskomite og Fiskeridirektoratet, der det påpekes at Fjordfiskenemnda må ha tilstrekkelige sekretariatsressurser for å kunne etterleve sitt mandat på en anstendig måte.

Her kan du lese brevet sendt til Storting, Department og direktorat 10. desember 2020 (PDF, 463 kB)

Behov for rolleavklaring

For nemnda er det svært viktig at sekretariatet kan bistå i det strategiske, faglige og politiske arbeidet, uten å være bundet av forvaltningens syn på de sakene Fjordfiskenemnda behandler. Dette gjør seg gjeldende blant annet i forbindelse med reguleringssaker, tolking av saksforberedelser, framsettelse og oppfølging av vedtak, samt muligheten for å kunne representere nemnda, heter det i brevet fra Sametinget og fylkeskommunen.

Manglende sekretariatsressurser gjør det også utfordrende å finne kandidater som vil sitte i nemnda. Troms og Finnmark fylkeskommune og Sametinget mener derfor at det er viktig at Fjordfiskenemnda får disponere en sekretær i full stilling og at denne gis mulighet til å bistå nemda uavhengig av føringer fra forvaltningen.

– Da flertallet i Stortingets næringskomité leverte sin innstilling om bevilgninger på inneværende års statsbudsjett (Innst. 8 S (2019-2020)), ble behovet for å styrke kunnskapsgrunnlaget og øke den lokale medvirkningen i forvaltningen av lokale bestander trukket fram. Her har Fjordfiskenemnda en selvsagt rolle. Regjeringen ble dessuten bedt om å se på muligheten for å etablere et pilotprosjekt, der fiskeriforskningsmidler benyttes til styrking av regional havressursforvaltning, påpeker fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) avslutningsvis.

Til toppen