Flere tar kontakt med elev-, lærling- og mobbeombudene

To kvinner og en mann står i fjæra.  - Klikk for stort bildeElev-, lærling- og mobbeombudene i Troms og Finnmark. F.v: Anita Lervoll, Jon Halvdan Lenning og Gøril Figenschou. Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen.Gjennom skoleåret 2020/21 har elev-, lærling- og mobbeombudene i Troms og Finnmark blitt kjent med 306 historier om barn og unge som ikke føler seg trygge eller godt nok ivaretatt i sitt læremiljø.

Dette framkommer av årsrapporten til elev-, lærling- og mobbeombudene i Troms og Finnmark. (PDF, 4 MB)

Mobbeombudene John Halvdan Lenning og Gøril Figenschou forteller at det er stor variasjon i hvor godt barnehager, skoler, lærebedrifter og dets eiere håndterer barn og unges rett til en mobbefri hverdag.

– Mange er veldig flinke og jobber systematisk med problematikken, det vil vi understreke. Men når 306 barn og unge opplever å ikke ha det bra, eller å få den hjelpa de har krav på, da har vi fortsatt en vei å gå. En mobbesak løses ikke bare med fine ord på et papir, det må jobbes med i et helhetlig perspektiv.

I løpet av det siste året har ombudene opplevd at flere elever i ungdomsskolen har tatt kontakt for å få hjelp i deres utrygge skolemiljø. Dette får betydning for overgangen til videregående opplæring, og for hvordan man håndtere denne type saker, mener ombudene.

– Vi må få et større fokus på at mobbing og utenforskap kan påvirke barn og unge i lang tid. De negative erfaringene setter seg i kroppen og kan skape ringvirkninger gjennom et helt utdanningsløp, forklarer elev- og lærlingombud Anita Lervoll.

Ombudene oppforer både barnehager, skoler og lærebedrifter til å jobbe aktivt og systematisk med å gi barn og unge en reel medvirkning i egen hverdag.

– Trygge og gode oppvekstmiljø krever et helhetlig fokus der alle parter bidrar, og her må barn og unges egne stemmer sikres.

Nøkkeltall

Totalt har elev-, lærling- og mobbeombudene i Troms og Finnmark fulgt opp 306 henvendelser i skoleåret 2020/2021. Det er en oppgang fra 2019/2020.

259 henvendelser omhandler barn og ungdoms rett til å ha det trygt og godt i barnehage, grunnskole og videregående skole. Det er en oppgang fra 176 henvendelser i skoleåret 2019/2020.

Slik fordeler henvendelsene seg:

  • Barnehage: 5 %
  • 1.-4. klasse: 22 %
  • 5.-7. klasse: 28 %
  • 8.-10. klasse: 29 %
  • Videregående skole: 12 %
  • Oppvekstmiljø: 4 %

47 henvendelser som omhandler andre deler av opplærings- eller arbeidsmiljøloven.

Smittevernsrestriksjoner pga. Covid-19 har preget hele landet, og statistikken for skoleåret 2020/21 må vurderes i denne sammenheng.

Årsrapporten legges fram for fylkestinget tirsdag 19. oktober kl. 13.00

Til toppen