Folkehelsearbeid i Troms: status og planer for 2021

Fem ungdomm sitter rundt et bord og gjør gruppearbeid. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto: Barn og unge er en prioritert målgruppe i folkehelseprogrammet i Troms. Siden 2019 har fire pilotkommuner i Troms deltatt i et folkehelseprogram med fokus på psykisk helse, livskvalitet, samt barn og unge. Her kan du lese om satsningen i 2021.

Det er kommunene Lyngen, Senja, Tjeldsund/Harstad og Tromsø som er pilotkommunene, og i en ny informasjonsbrosjyre kan man lese om deres ulike prosjekter, samt hva de planlegger å gjennomføre i 2021.

Prosjektene som gjennomføres er:

STS Ung - Systematisk tverrfaglig samarbeid med ungdomsmedvirkning

Kommuner: Harstad, Tjeldsund, Kvæfjord og Ibestad.

Hva vil prosjektet oppnå i 2021?

15 ungdommer skal fullføre Mpower-programmet, og utbyttet skal evalueres. Ungdom skal via Mpower og påfølgende praksisoppgaver legge konkrete planer for gjennomføring av workshops, som skal resultere i ungdomshøring. Den planlagte ungdomshøringen har som mål å besvare konkrete spørsmål knyttet til utfordringsbildet i regionen.

 

I løpet av det neste året skal et bredt utvalg av ungdom i alle de fire samarbeidskommunene få god innsikt i det lokale utfordringsbildet og mulighet til å bidra i arbeidet med konkret tiltaksutvikling

Gode valg

Lyngen kommune.

Hva vil prosjektet oppnå i 2021?

  • Sikre deltagelse og kontinuitet i interkommunal nettverksklynge
  • Bygge samarbeid mellom kommunepsykologer og ungdomsarbeidere
  • Oppstart av tiltaksutviklingen i alle 5 kommuner

HOPP – Helsefremmende oppvekst i Senja kommune

Senja kommune.

Hva vil prosjektet oppnå i 2021?

  • Utprøving av skolemåltid i pilotskoler ønskes å være i gang fra høsten 2021
  • Nettverkene i barnehagene skal være aktive og systematiske
  • Implementering av matpakkeanbefalinger i skolen
  • Innføring av felles melk-ordning for alle skolene
  • Gjennomføring av workshop i HOPP-læring i skolene høsten 2021
  • Gjennomføring av workshop i barnedans i barnehagene
  • Etablere samarbeid med FoU-miljøe

Barn og unges psykiske helse og rusforebygging

Tromsø kommune.

Hva vil prosjektet oppnå i 2021?

Evalueringen av Psykologisk førstehjelp ferdigstilles, med fokus på utviklingsmuligheter for tiltaket.

Systematisk rusforebyggende tiltak skal utvikles etter at Ungdataresultatene for 2021 er klare. Innovative tiltak som involverer flere sektorer skal utvikles. Dette skal gjøres i samarbeid mellom alle kommunens avdelinger og ungdommen selv.

Her kan du lese og laste ned den nye informasjonsbrosjyren (PDF, 3 MB)

Folkehelseprogrammet er et samarbeid mellom KS, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet.

Folkehelseprogrammet skal pågå i Troms fram til 2025.  

Til toppen