Fordeler 50 millioner til Øst-Finnmark

Fylkesrådene Karin Eriksen og Ronald Wærnes foran fylkeshuset i Vadsø.. - Klikk for stort bildeFylkesrådene Karin Eriksen og Ronald Wærnes (Sp). Foto: Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK Fylkesrådet har nå fordelt midlene til Øst-Finnmark: 50 millioner deles på blant annet Innovasjon Norge og kommunale næringsfond.

Russlands krigføring i Ukraina har medført sterke vestlige sanksjoner mot Russland som påvirker næringsliv i Øst-Finnmark. For å støtte næringslivet har Stortinget gitt 50 millioner kroner i ekstraordinært tilskudd. Fylkeskommunen har fått i oppdrag å forvalte midlene. Målet er at midlene skal bidra til omstilling og utvikling av næringslivet i Øst-Finnmark.

– Enkelte av våre bedrifter har et forretningskonsept som baserer seg på samarbeid og handel med vårt naboland. Disse næringene står ovenfor en viktig omstilling i tida framover, sier fylkesrådene Karin Eriksen og Ronald Wærnes (begge Sp).

Konsekvenser

Fylkesrådet har fordelt midlene, og disse har fått et ekstraordinært tilskudd: Innovasjon Norge Arktis (16 millioner), kommunale næringsfond (15 millioner), næringshager/inkubatorer (7 millioner), tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO-midler, 3,9 millioner), ny utlysning av midler til «Kompetanse og rekruttering» (3 millioner).

Fylkesrådet har valgt å styrke to pågående prosjekt, dette er «Varanger=Utvikling» og «Kompetansepilot». I tillegg har fylkesrådet satt av en million til oppstart av arbeidet med «Regionvekstavtale Øst-Finnmark». Kommunene Båtsfjord og Sør-Varanger opplever de største konsekvensene, og disse har også fått en størst andel av midlene.

Jobbe sammen

– Vi har stor tro på at de økonomiske midlene er et viktig bidrag, men det aller viktigste er folkene, og den innsatsen som enkeltpersoner gjør. Vi ser et stort engasjement hos mange, og det er viktig at vi lykkes med å «spille hverandre gode», sier fylkesråd Eriksen.

– Fylkeskommunene har et ansvar som regional samfunnsutvikler og vi ønsker å bidra i dette viktige arbeidet, avslutter fylkesråd Wærnes.

Til toppen