Forenkling av kollektivpriser

Klikk for stort bildeKristina Hansen (Ap), Fylkesråd for samferdsel. Foto: Lars Åke AndersenFylkesrådet forenkler reisen for passasjerene, og innfører et nytt felles prissystem for kollektivtrafikken i Troms og Finnmark fra 2. juni.

Etablerer felles løsninger

Hensikten er å etablere en felles løsning for billettering av buss, hurtigbåt og ferge i Troms og Finnmark. Hovedfokuset har vært å forenkle reisen for passasjerene, samtidig som fylkeskommunen opprettholder inntektsnivået. Det har vært et gjennomgående prinsipp at kjøp av billetter med kontanter eller bankkort skal være dyrere enn forhåndskjøpte mobilletter eller bruk av reisekort.

– Formålet med dette er å gjøre kollektivtilbudet enklere og mer attraktivt for de reisende. Alle billettprodukter, alderskategorier, rabattordninger og priser er nå harmonisert og felles for Troms og Finnmark, forteller fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap). 

Færre soner

Nå kan man reise for samme pris innenfor et større område. Det vil være 27 soner for buss i Finnmark og 11 soner for buss i Troms. Passasjerer betaler aldri for mer enn åtte soner, med en makspris på 490 kroner på forhåndskjøpte billetter. Reiser innenfor en sone vil fortsatt koste 35 kroner.

– Det er et komplisert puslespill når vi også må ta hensyn til inntektene. De fleste reiser innenfor samme kommune og derfor vil mange ha nytte av at man kan reise lenger på samme billett. Veldig mange får billigere bussreiser, sier fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap)

Små barn reiser gratis 

Alder for barn endres fra 4-19 til 6-17 år. Det betyr at barn under skolealder reiser gratis i følge med voksen. Ungdommer mellom 18 og 19 år blir nå en del av kategorien Ung Voksen for de mellom 18 og 29 år.  

– Det har vært viktig for fylkesrådet å sette gode betingelser for barn og unge. For de som reiser mye, vil periodebillett ha en svært gunstig pris i hele fylket sier fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap). 

Rabattkategorien for studenter erstattes nå av Ung Voksen i Finnmark. Det betyr at studenter over 30 år vil måtte kjøpe voksenbillett. 

Personbillettering utgår på ferge

I det nye systemet utgår også personbillettering på ferge i Finnmark, billett skal nå løses kun for kjøretøy. Dette har tidligere blitt innført i Troms.

Saksprotokoll kan lastes ned her.

Til toppen