Foreslår tiltak til demografiutvalget

Skjermbilde av mennesker i Teams-møte. - Klikk for stort bildeFylkestinget i mars gjennomføres digitalt. Foto: Skjermdump. Demokratiutfordringer i nord var tema da fylkestinget torsdag behandlet sak 12/21 Høring – NOU 2020:15 Det handler om Norge

Demografiutvalget, ledet av Victor Norman, la den 4. desember 2020 fram sin rapport NOU 2020:15 Det handler om Norge

Utvalget har invitert en rekke høringsinstanser til å spille inn forslag til tiltak som ikke allerede er inkludert i utredningen, og på den måten bidra til en virkemiddeldugnad for framtidig distriktspolitikk.

Fylkestinget vedtok et høringssvar som blant annet løfter fram tiltak og satsninger under følgende tema:

  • distriktspolitikk og bruk av virkemidler
  • infrastruktur og arbeidsmarked
  • innovasjon i offentlig sektor
  • planlegging
  • boligutfordringer i distriktskommuner
  • kompetanse og utdanning

Her kan du lese hele vedtaket fra fylkestinget

Til toppen