Forlenget søknadsfrist for to tilskuddsordninger

Klikk for stort bildeTilskuddsordningene mentor- og traineeordning for innvandrere og etablereropplæring for innvandrere har fått forlenget søknadsfrist til 1. september 2020.

Tilskuddsordningen mentor- og traineeordning for innvandrere skal bidra til å øke muligheten for inkludering av fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere i arbeidslivet, slik at de kan bruke sine kvalifikasjoner.

Det er også et mål at virksomheter i privat eller offentlig sektor styrker mangfoldet i bedriften og blir tilført ny kompetanse og nye erfaringer ved å arrangere et mentor- eller traineeprogram. Rammen for 2020 er på 444 000 kroner. 

Slik søker du

Ordningen tilskudd til etablereropplæring for innvandrere skal styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring, slik at det bedre kan legges til rette for etablerervirksomhet for innvandrere og dermed økt sysselsetting og vekst.

Tilskuddsordningen skal støtte prosjekter som skal legge bedre til rette for etablerervirksomhet for innvandrere, spesielt kvinner med innvandrerbakgrunn. Rammen for 2020 er 290 000 kroner. 

Slik søker du

Nye oppgaver

Fra 1. januar 2020 overtok Troms og Finnmark fylkeskommune oppgaver fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Dette innebærer blant annet at fylkeskommunen i større grad skal bidra til at flyktninger og innvandrere kvalifiseres til å møte regionale behov for arbeidskraft.

Søkbare tilskuddsordninger er en del av overføringen fra IMDI. Virksomheter og organisasjoner i privat eller offentlig sektor i Troms og Finnmark med fagekspertise i etablereropplæring, oppfordres til å søke, inkludert frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret.

Til toppen