Forsvaret inviterte bedrifter til Porsangmoen leir

En mann og en kvinne går sammen ute i snøvær, de er godt kledd. I bakgrunnen ser man et skilt hvor det står "Finnmark landforsvar". - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) og Arnhild Dordi Gjønnes, advokat i Næringspolitisk avdeling i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i Porsangmoen leir 26. april. Sunniva Tønsberg Gaski/Troms og Finnmark fylkeskommune Flere aktører fra små og mellomstore bedrifter i regionen møtte oberst Tomas Beck og forsvarsaktører for å introdusere hverandre for leverandørmuligheter. 

Sjef for Finnmark Landforsvar, oberst Tomas Beck, tok initiativ til å invitere små og mellomstore bedrifter (SMB) til Porsangmoen leir i Garnisonen i Porsanger, leieren er også hovedkvarteret til Finnmark landforsvar.

Enn mann i grønn militæruniform står å prater i en konferansesal. Han har hendene på hoften.  - Klikk for stort bildeSjef for Finnmark landforsvar (FLF) oberst Tomas Beck under åpningen av temasamlingen. Sunniva Tønsberg Gaski/Troms og Finnmark fylkeskommune Sammen med Troms og Finnmark fylkeskommune og Sápmi næringshage ble det arrangert en temasamling den 26. april hvor forsvarsaktører fikk holde innlegg for bedrifter regionen - om deres virke og offentlige anskaffelser.

Temasamlingen ble åpnet av oberst Beck, etterfulgt av fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

– Vi bor i en region med demografiske utfordringer. Landsdelen opplever en fraflytning som på sikt kan påvirke Forsvarets beredskapsevne og representere en sikkerhetspolitisk utfordring. For å imøtegå dette, og samtidig bygge forsvarsvilje og – evne, i landsdelen, må vi se ting i sammenheng, sa Mo.

En mann taler engasjert i en stor sal. I bakgrunnen kan man se en lysbildefremvisning hvor det står "fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo" - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) holder innlegg under temasamling på Porsangmoen leir som er arrangert av bl.a. Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret. Sunniva Tønsberg Gaski/Troms og Finnmark fylkeskommune Han fortsetter med å si at det er viktig at økt bruk av lokale små og mellomstore bedrifter gjennomsyrer hele Forsvaret og alle enheter slik det står vedtatt i strategiske føringer.

– Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker at Forsvaret er tydelig på sitt behov og at næringslivet er offensivt, sa fylkesrådslederen.

Fakta om Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret

  • Desember 2019 vedtok fylkesutvalget i tidligere Finnmark fylkeskommune å innvilge midler for etablering av prosjektet.
  • Prosjektet har som mål å øke den lokale verdiskapningen gjennom forsvarets tilstedeværelse i regionen, spesielt med fokus på investeringen i forbindelse med re-etableringen av Finnmark Landforsvar ved Porsangmoen.
  • Prosjektet leverandørutvikling Forsvaret samarbeider tett med Sápmi næringshage AS, NHO/NHO Arktis og Forsvarsbygg.
  • Økt kompetanse blant små og mellomstore bedrifter (SMB) innen offentlige anskaffelser er et av virkemidlene som er iverksatt. Videre er det fokus på å bli bedre kjent med forsvarsaktører som Forsvarsbygg (FB), Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), Forsvarsmateriell (FMA), Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi). (kilde: tffk.no)

En smak av regelverket, forsvarsaktørene og SMB

NHO og ForsvarsbygEn dame prater med en mann, hun smiler bredt. De er innendørs. - Klikk for stort bildeArnhild Dordi Gjønnes, advokat i Næringspolitisk avdeling ved NHO under temasamlingen. Sunniva Tønsberg Gaski/Troms og Finnmark fylkeskommune g ga en gjennomgang av det faktiske mulighetsrommet i regelverket for offentlige anskaffelser for å få flere små og mellomstore bedrifter med i anbudskonkurranser.

Forsvarsaktørenes arena

Forsvarsbygg (FB) har i Finnmark landforsvar-porteføljen god uttelling på andel lokale entreprenører som har fått tildelt kontrakt til henholdsvis nytt renseanlegg, kvarter og kaserne. Det jobbes aktivt med å utnytte mulighetsrommet for å få flere SMB inn i leverandørporteføljen på øvrige ramme/driftsavtaler. Forsvarsmateriell (FMA) har flere store anskaffelser. Forsvarets forskningsinstitutt (FFi) presenterte trakt for identifisering av behov og kartlegging av muligheter i industrien.

Leverandørenes arena

Et utvalg av leverandører med ulik tilnærming og erfaring med forsvarsmarkedet fikk mulighet til å si noe om sine erfaringer som leverandør til forsvaret. En leverandør uten direkte erfaring med forsvarsmarkedet fikk også si noe om hvordan de har utviklet bedriften sin basert på markedets behov. Dette i kontrast med Frode Utsi AS som har utviklet seg basert på eget behov, et behov som også viste seg å eksistere i Forsvaret.

Tanabedriften Frode Utsi AS leverer nå sleder for snøscootere til Forsvaret, det hele startet med at et par befaler var innom forretningen og fikk et godt øye for noen pesker som var utviklet for værbittheten i Øst-Finnmark. Der fikk de også nyss om sledene laget for arktisk ferdsel.

Saken kan leses i sin helhet her

Videre ble erfaringer med og fra Forsvaret som direkteleverandør (Drytech AS) og som underleverandør (Jaro AS) presentert. Fellesnevneren for alle var å dele erfaringer, hvordan veien har gått seg til, gode tips samt potensielle fallgruver.En kvinne smiler til kameraet. Bildet er tatt innendørs. - Klikk for stort bildeStine Maleen Hagen, avdelingsleder i geoteknikk ved GeoNord AS i Alta Sunniva Tønsberg Gaski/Troms og Finnmark fylkeskommune

Stine Maleen Hagen, avdelingsleder i geoteknikk ved GeoNord AS i Alta var fornøyd med temadagen. Konsulentfirmaet arbeider med oppmåling, geoteknikk, fotogrammetri, sjøbunnkartlegging og arealplanlegging som spesialitet.

 – Det er flott å knytte nettverk! Det er spennende å høre om ulike fremtidige prosjekteringer nå som Finnmark landforsvar reetableres - det skal gjøres en god del før 2025, fortalte den fornøyde deltakeren av temasamlingen.

Avslutningsvis ble det gjort oppmerksom på at forsvarsmarkedet er komplekst og mer enn bare kuler og krutt, rammeavtaler, driftsavtaler og kontrakter. Det er viktig for SMBer å også se på, utforske og utnytte ringvirkningene Forsvarets tilstedeværelse potensielt kan bringe med seg.

Demografiske utfordringer og distriktspolitikk er også sikkerhetspolitikk, understrekte fylkesrådslederen under temasamlingen.

Se flere bilder fra temasamlingen:

Til toppen