– Forsvaret må være mer til stede i nord

Bosetting, infrastruktur og samarbeid med lokalt næringsliv var noen av temaene fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) tok opp da hun deltok på forsvarskommisjonens dialogmøte 6. desember.

En kvinne i rosa kåpe poserer foran to gamle kanoner på Akershus festning. Foto.  - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) var tydelig på at Forsvaret må være mer til stede i nord i sitt innlegg under forsvarskommisjonens dialogmøte på Akershus festning. Troms og Finnmark fylkeskommune

I møte la fylkesrådsleder Torbergsen (Ap) fram en kortfattet versjon av fylkeskommunens innspill til Totalberedskapskommisjonen og Forsvarskommisjonen, som behandles under fylkestinget 13.-16. desember.

Se alle dokumenter i sak 103/22 Innspill til Totalberedskapskommisjonen og Forsvarskommisjonen

Les hele innlegget til fylkesrådsleder Kristina Torbergsen under

Kjære forsvarsvenner. Vi lever i dramatiske tider. Det er krig i Europa og krigen minner oss om at vår geografi gjør oss sårbare.

Vår region grenser til Russland og med det har Russland sitt angrep på Ukraina påvirket oss direkte, næringsaktivitet avsluttes, kunder forsvinner og vennskap vanskeliggjøres. Flere bedrifter i vår region, særlig i Øst-Finnmark, har merket dette på kroppen.

Kjære tilhørere, dette kommer på toppen av at vår landsdel opplever en demografisk krise uten sidestykke. Landsdelen eldes, og ungdommen forlater. Nettoinnflyttingen til regionen fra 2018-2021 var -3462 personer. På tross av et fødselsoverskudd på 1253 i samme periode.

Hva har så dette med Forsvaret å gjøre? Jeg vil si at dette påvirker landet og forsvaret på minst tre måter.

For det første betyr befolkningsnedgangen at landsdelen tømmes for folk og arbeidskraft.

For det andre betyr befolkningsnedgangen at muligheten for at Forsvaret kan hvile på regionalt næringsliv reduseres.

For det tredje betyr det at den landsdelen som flere Regjeringer har omtalt som «Norges viktigste strategiske satsningsområde» blir mer avhengig av aktiv politikk for å motvirke endringene som skjer.

Så er det altså sånn at Forsvaret kan bidra til å skape attraktive arbeidsplasser for egne ansatte og deres medflyttere, og på denne måten bidra til å snu utviklingen.

Forsvaret kan også bidra til at man aktivt tar i bruk lokalt næringsliv slik at det dannes grunnlag for et mer robust næringsliv i regionen. Dette er bra for rekrutteringen, det er bra for forsvarets logistikk i regionen og det er bra for regionen.

Troms og Finnmark fylkeskommune har derfor over tid brukt betydelig med virkemidler på å utvikle regionalt næringsliv slik at de i større grad kan ta del i den aktiviteten Forsvaret genererer i regionen. Dette er gjort sammen med regionalt næringsliv og Forsvaret. Allikevel opplever vi at det er vanskelig for regionen å ta del i store anskaffelser fordi man ikke deler opp kontrakter slik at lokalt og regionalt næringsliv kan delta i konkurransen.

Vi hører at det er bedring på dette området, men vi vil likevel be om at kommisjonen vektlegger at forsvarets tilstedeværelse skal skape regionale og lokale ringvirkninger. På denne måten kan Forsvaret bidra til å løse noen av regionens utfordringer.

I den anledning vil jeg gjerne også rette oppmerksomheten mot den geografiske fordelingseffekten av gjenkjøpsavtalene Forsvaret inngår. I en situasjon der det skal investeres i ubåter, stridsvogner, luftvern, helikoptre og så videre vil det bli generert vesentlige gjenkjøpsavtaler som landets næringsliv kan ta del i. Dessverre viser Regjeringens egne tall at den geografiske fordelingseffekten av disse avtalene er ekstremt sentraliserende.

Jeg ber kommisjonen legge vekt på hvordan Forsvaret kan skape mer, både via drift og gjenkjøp i en landsdel som behøver aktiv politikk.

Forsvarsvenner, TFFK har vedtatt et omfattende innspill til forsvarskommisjonen og totalberedskapskommisjonen. Vi har omtrent 60 vedtakspunkter med innspill til begge. Jeg skal ikke referere detaljene i alt her, men vedtaket har en gjennomgående melodi.

Forsvaret må være med til stede i Nord, Forsvaret må bidra til at det skapes ringvirkninger i Nord og Forsvaret må sikre at det er beredskap i Nord, og med beredskap mener jeg hele spekteret fra snøskred til krig.

Til toppen