Fortsatt kjøreplikt for drosjer

Bilde av skilt på taxiholdeplass. - Klikk for stort bildeInntil videre må drosjesentraler og bopelsløyvehavere opprettholde kjøreplikten.

Sentralene har mulighet til å skalere ned antall drosjer som er tilgjengelige i løpet av døgnet, med hensyn til reduksjonen i etterspørsel.

Bopelsløyvehavere kan samarbeide innad i kommuner der det ikke er sentral, og avtale en ordning der minst en drosje er tilgjengelig og opprettholder kjøreplikten.

Nedskalering av aktivitet

Dersom sentralene har løyvehavere som ikke ønsker å være i drift i dagens situasjon, må den enkelte sentral håndtere dette gjennom sine skiftplaner.

Løyvehavere og sentraler må følge de generelle regler og retningslinjer som kommer fra nasjonale og lokale myndigheter.

Generelle tips i forbindelse med utbruddet av koronavirus:

  • Det oppfordres til god håndhygiene og ekstra fokus på renhold i drosjen. Overflater hvor passasjerene tar på bør vaskes mellom hver tur.
  • Oppfordre passasjerer til å sitte bak i drosjen.
  • Unngå unødvendig fysisk kontakt med passasjerer.
  • Kontantbetaling bør ikke benyttes.
  • Passasjerer hvor koronasmitte er mistenkt eller påvist skal avvises.

Hold deg oppdatert på Folkehelseinstituttets hjemmeside, her.

Til toppen