Forventer statlig finansiering

Hålogaland Teaters eiere, Troms og Finnmark fylkeskommune og Tromsø kommune, har klare forventninger og krav om at Nord-Norge skal ha et teater med nasjonal status.

I kjølvannet av Kulturmeldingen og regionreformen diskuteres det nye oppgavefordelinger og finansieringsmodeller mellom staten og regionene, også på kulturfeltet.

Dagens modell bør videreføres

De fleste regionteatrene har i dag en 70/30-modell der staten står for 70 prosent, mens regionen bidrar med 30 prosent. Det gjelder også Hålogaland Teater. Kulturdepartementet foreslo i høst og vinter på en rekke dialogmøter å endre fordelingsnøkkelen og overføre mesteparten av midlene og ansvaret for regionteatrene til fylkene.
Dette vil ikke Hålogaland Teaters eiere akseptere.

- Vi mener at en modell der majoriteten av midlene kommer fra fylkene, vil føre til store regionale forskjeller i teatertilbudet til befolkningen. Likebehandling er en nødvendighet for å sikre et likeverdig kulturtilbud i hele landet, og likt tilbud blir det kun med en solid statlig basisfinansiering. Dessuten kan vi ikke leve med at regjeringen utpeker aktører med nasjonal status sørpå og ingen i nord der den nye regionen grenser mot tre land og har et internasjonalt ansvar, konkluderer fylkesråd for økonomi, plan og kultur i Troms og Finnmark, Anne Toril Eriksen Balto (Sp), etter et eiermøte på teatret onsdag 15. januar.

Trenger forutsigbarhet

Teatrets eiere er opptatt av at staten sikrer økonomisk forutsigbarhet og gir regionen et handlingsrom for å kunne forvalte og utvikle kulturen i nord.

- Kulturministeren har vært tydelig på at Norge må omstille seg fra å være en oljebasert nasjon til å skape flere bærekraftige arbeidsplasser og at kulturnæringen er et av områdene med størst vekst og potensial. Vi vil utvikle samfunnet i nord og da trenger vi verktøy og økonomiske muskler for å få dette til. Nå må regjeringen vise at de mener alvor med nordområdesatsingen, sier Balto.

Samstemt enighet

Det er stor enighet blant teatrets eiere om at staten må ha det økonomiske hovedansvaret for Hålogaland Teater og at staten må fortsette å bidra med minst 70 prosent av bevilgningen.

- For regionen er det viktig med forutsigbare rammer og en bekreftelse på at regjeringen ønsker å satse i nord. Da må vi ha minst 70 prosent statlig finansiering av teatret og et regionteater med nasjonal status. Hålogaland Teater er og bør fortsatt være Norges nasjonale scene i nord, avslutter Balto.

Til toppen