Fra arbeidsinnvandrer til innbygger

To menn som kapper en planke.  - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto. I pilotprosjektet «Innflytterstrategi» er hovedmålet at arbeidsinnvandrere i Troms og Finnmark skal trives så godt at de velger å bli permanente innbyggere.

Bakgrunnen for pilotprosjektet er en kjent problemstilling. Flere regioner i fylket opplever utfordringer både med å tiltrekke seg arbeidsplasser, kvalifisert arbeidskraft og nye innbyggere.

I første fase av prosjektet har Troms og Finnmark fylkeskommune fått med seg Byregion Tromsø sitt næringsforum – det omfatter kommunene Balsfjord, Karlsøy. Lyngen, Storfjord og Tromsø. Felles for kommunene som deltar er at alle ønsker å bli bedre kommuner å leve og bo i – også for arbeidsinnvandrere.

Skulle pilotprosjektet lykkes her, kan integreringsmodellen som utvikles tas i bruk av andre regioner og på sikt skape et konkurransefortrinn i kampen om arbeidskraft.

Helhetlig integrering  

Mens næringslivet rapporterer om behov for arbeidskraft, rapporterer arbeidsinnvandrere om en rekke utfordringer knyttet til det å bo i et nytt land – herunder begrenset følelse av tilhørighet og trivsel.

Statistikken viser at mange som kommer hit som arbeidsinnvandrere også har med seg familien sin. Det har derfor vært viktig i forprosjektet å ikke bare inkludere bedriftene, men også aktører i hverdagslivet, som idretten, kulturaktører, frivillige organisasjoner og andre. Nettopp for å involvere de utenlandske arbeiderne i lokalsamfunnet i mye større grad.

På lang sikt

På grunn av koronapandemien er det ikke lenger like mange arbeidsinnvandrere til kommunene som deltar i pilotprosjektet, men det er ventet at antallet vil stige med tiden.

Pilotprosjektet som akkurat har startet opp er i gang med dialog med arbeidsgivere og arbeidsinnvandrere for å kartlegge behov, utfordringer og mulige tiltak.

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Anita Irene Andresen om du er i målgruppa for prosjektet.

E-post: anita.irene.andresen@tffk.no
Tlf.: 976 94 949

Til toppen