Framdrift i oppdelinga

På bildet ser vi en mann på en talerstol, han har dress på, briller på snei og taler engasjert. - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap). Sunniva Tønsberg Gaski Fylkesrådslederen orienterte fylkestinget om arbeidet videre rundt oppdelinga av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo holdt tirsdag ettermiddag en orientering for fylkestinget om oppdeling av Troms og Finnmark fylkeskommune. Framdrifta er også avhengig av dialogen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Mo understreket også viktigheten av medvirkning med ansatte og fylkestinget.

To administrasjoner

Fylkesrådslederen vil ha på plass egne, administrative organisasjoner for henholdsvis Troms og for Finnmark. 

– Fylkesrådet vil organisere arbeidet for å få på plass en organisasjon for henholdsvis Troms og Finnmark gjennom å sette ned prosjektorganisasjoner. En for Finnmark og en for Troms.  Fylkesrådet vil rapportere om framdriften i dette arbeidet i hvert fylkesting fram mot oppdeling. Det vil være hensiktsmessig i denne sammenheng at fylkestinget organiserer seg på en måte som kan følge opp disse prosjektene, uttalte Mo.

I regjeringsplattformen til den nye regjeringen står følgende:

Den innsendte søknaden fra Troms og Finnmark om oppløsning skal innvilges, og det skal i løpet av 2021 settes i gang en prosess for å gjenopprette Akershus, Buskerud og Østfold basert på en søknad fra fylkestinget i Viken. (Kilde: Arbeiderpartiet)

Hele orienteringen fra fylkesrådet Mo kan leses her:

Orientering om oppdeling (PDF, 128 kB)

På bildet ser vi en mann fra siden, han står på en talerstol, i forgrunnen ser vi to mennesker. - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) taler for fylketinget. I forgrunnen ser vi fylkesordfører Tarjei Jensen Bech (Ap) og settefylkesvaraordfører Rikke Håkstad (Sp). Sunniva Tønsberg Gaski   

Til toppen