Fredning av Historiske Trondenes

Dronebilde av Trondenes i Harstad kommune. - Klikk for stort bildeHistoriske Trondenes i Harstad kommune. Foto: Riksantikvaren.Det har vært jobbet med fredningen av Historiske Trondenes i nærmere 150 år, og nå er fredningen endelig ferdig. Den offisielle markeringer finner sted 29. oktober.

Allerede i 1874 kom det første forslaget om fredning, da med Tromsø museums første styrer. Det var da den kjente gravhaugen som gikk under navnet «Selsbanehaugen» som ble foreslått å frede.

Siden har det blitt lansert større områdefredninger, blant annet i 1937 og 1965. I 1985 lå et ferdig forslag til fredning klar. I dette forslaget ble også krigens kulturminner og nyere tids kulturlag foreslått å fredet. I 2011/2012 ble området hvor krigsfangeleiren ligger ryddet fram. Det ble da igjen fart på fredningen.

Nå sette punktum for en lang prosess.

Et rikt kulturminneområde

I fredningen inngår bygninger og kulturminner tilhørende Trondenes kirke og Trondenes prestegård.

Blant annet fredes tufter etter flere kirkestuer, steinvorrer i sjø og støer og tuften etter et kornmagasin. Fra krigen freder vi en krigsfangeleir, en administrasjonsleir – Todtleir og evakueringsleir.

Til krigsminnene hører også et kaianlegg og en kanonvei. Kulturminner fra kald krig hører også med til fredningen. Det er en kanonstilling med bunker, maskingeværstilling og kanon som fredes.

For å sikre kulturminnene i landskapet er det fredet et område rundt kulturminnene.

Også Trondenes Fort, som ligger innenfor forsvarets områder, fredes. Denne fredningen skal ivareta anlegget som et helhetlig forsvars- og okkupasjonshistorisk anlegg.

Fredningen gjør at Trondenes Fort for ettertiden er en kilde til kunnskap og opplevelse.

Høytidelig markering

Markeringer finner sted i Trondenes Kirke, 29. oktober, kl. 12.45 – 15.00.

Program for dagen er som følger:

12:45-12:50: Musikkstykke v/Forsvarets musikk

12:50-12:55: Velkommen til Trondenes kirke ved Prost Arne Håkonseth

12:55-13:00: Tale ved Ordfører i Harstad Kari-Anne Opsal

13:00-13:10: Tale ved fungerende fylkesordfører Tarjei Jensen Bech

13:10-13:20: Tale ved avdelingsdirektør v/Forsvarsbygg Jan Erik Johansen

13:20-13:25: Musikkstykke v/Forsvarets musikk

13:25-13:40: Tale og diplomoevrrekkelse ved Riksantikvar Hanna Geiran

13:40-13:45: Musikkstykke v/Forsvarets musikk

14.00 - 15.00: Omvisning Historiske Trondenes

Til toppen