Fremmer Nord-Norge på verdens største mat- og landbruksmesse

F.v.: Fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV), læringene Paal Hansen og Patrik Olsen, Varangerkokken og Ida Karlsen, Restaurant Lofotmat, samt fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp). Foto: Ingelill Jacobsen/Troms og Finnmark fylkeskommune. Fylkesråd Karin Eriksen (Sp) og Bjarne Rohde (SV) er til stede under verdens største mat- og landbruksmesse, Grüne Woche i Berlin, hvor blant annet 13 elever og lærlinger skal være med å fremme nordnorsk matkultur.

Koblingen mellom skole og næring er et av fokusområdene under messen, og det arrangeres to temadager som omhandler rekrutering og kompetanse.

Fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV) mener tiltak som dette kan skape positive ringvirkninger i regionen.

- For å sikre rekruttering av ungdom med relevant kompetanse til næringslivet i nord er det viktig at vi styrker koblingen mellom utdanning, næring og offentlig forvaltning. Næringa må sikre nok læreplasser, fylkeskommunen skal stille skoleplasser, og sammen må vi motivere ungdommen til å satse. Her i Berlin møter vi 13 engasjerte ungdommer som kommer til å være med å forme Nord-Norge i framtiden.

Stort engasjement

Deltakelsen på Grüne Woche er et samarbeid mellom de nordnorske fylkeskommunene og i alt deltar 27 bedrifter fra regionen. Disse representerer lokalmatprodusenter fra Nordland, Troms og Finnmark.

De 13 elevene og lærlingene som har reist til Berlin er med på et prosjekt, der målsetninger er at de skal være med å presentere og selge sin egen region og matkultur.

Fylkesråd Karin Eriksen (Sp) er full av lovord om de unge ambassadørene.

- Dette er verdens største mat- og landbruksmesse og det synes at de brenner for både faget sitt og produktene de promoterer. Det lover veldig godt for næringslivet i regionen og utviklingen av den nordnorske matproduksjonen. 

Fylkesrådene deltar på Grüne Woche i Berlin 22. og 23. januar.

Fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV) og fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp), sammen med Edgar Olsen fra Varanger Lodge. Foto: Ingelill Jacobsen/Troms og Finnmark fylkeskommune.

Hele 27 bedrifter fra regionen var representert under Grüne Woche. Disse representerte lokalmatprodusenter fra Nordland, Troms og Finnmark. Foto: Ingelill Jacobsen/Troms og Finnmark fylkeskommune.    

Til toppen