Fylkeskommunen i samarbeid om tang og tare


Bildet er tatt under vann (havet), her ser vi vannlinjen øverst i bildet, og en god del tang, i forgrunnen ser vi steiner. Bakgrunnen er blå. - Klikk for stort bildeGrisetang og Sagtang i Valen, Bugøyfjord. Sunniva Tønsberg Gaski Troms og Finnmark fylkeskommune er nå blitt med som samarbeidspartner i tareklyngen Norwegian Seaweed Cluster.

Tang- og tarenæringen er viktig for fremtiden, både for å dekke et økende matbehov, påvirke klima i positiv retning, samt bidra til et mer bærekraftig havbruk.

– Det er viktig at vi legger til rette for utvikling i denne næringen, forteller fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp).

Norwegian Seaweed Cluster er en nyopprettet klynge for aktører i Norge som driver med høsting eller oppdrett av tang og tare. Den nydannede klyngen er et resultat av et samarbeid mellom Algenettverk Nord og Norsk Taredyrkerforening. 

Et bedre samarbeid i tang- og tarenæringen

Fagmiljøet på tang og tare i Norge er fremdeles å anse om relativt lite. Derfor har disse to klyngene slått seg sammen til Norwegian Seaweed Association (NSA). Dette for å bygge et bedre samarbeid blant norske aktører i tang- og tarenæringen gjennom samarbeidsklyngen Norwegian Seaweed Cluster.

I Intensjonsavtalen som ble sendt til Troms og Finnmark fylkeskommune beskrives klyngens misjon som «(…) en arena for å utvikle komplette verdikjeder med makroalger som ressurs, som bidrar til verdiskapning og sysselsetting i hele landet.»

Bærekraftig havbruk i en tid med økende matbehov

Eriksen er svært positiv til klyngens arbeid, og ønsker å følge utviklingen videre i næringen.

– Jeg vil gjerne besøke gründere, kompetansemiljø og forsknings- og utviklingsinstitusjoner som er knyttet opp mot utviklingsarbeidet og næringen, sier Eriksen.

Havmiljøet i den nordligste delen i landet er spesielt med hensyn til blant annet temperatur og lysforhold gjennom året. Det er derfor grunn til å tro at det er gode muligheter for å øke tang- og tareproduksjonen i Troms og Finnmark fylke.

– Som samarbeidspartner i klyngen kan Troms og Finnmark fylkeskommune følge med i utviklingen og legge bedre til rette for denne næringen i vårt fylke, vi har et stort potensial for vekst i næringen, avslutter Eriksen.

Ressurs: tang og tare

Norge har Europas største bestand av tang og tare, som tilsvarer landets landbruksareal. Sluttproduktene fra tang og tare har mange bruksområder innenfor for eksempel mat, farmasi, kosmetikk, fôr, gjødsel, bioenergi, -kjemikalier og -plastmaterialer. Tang og tare kan vokse raskere enn noen landplante og krever verken ferskvann eller gjødsling for dyrking. (Kilder: Norwegian Seaweed Farms, Gemini.no og RenMat.no)

Til toppen