– Fylkeskommunen ønsker at Forsvaret er tydelig på sitt behov

3.-4. mai møttes små- og mellomstore bedrifter (SMB) forsvarssektoren for å bygge nettverk og introdusere seg for hverandre.

En mann og en kvinne er oppstilt for et portrett utenfor et bygg. Mannen har på seg militæruniform og beret. Begge to smiler. - Klikk for stort bildeFylkesråd for næring, plan og miljø Marlene Berntsen Bråthen (Sp) og sjef Finnmark landforsvar (FLF) oberst Jørn Qviller utenfor velferdsbygget ved Garnisonen i Porsangmoen under temasamlingen 3.-4. mai. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

Samlingen foregikk ved Garnisonen i Porsanger. Dette er den 6. samlingen i rekken.

Samlingen gjennomføres i regi av fylkeskommunens Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret i samarbeid med Sápmi Næringshage AS, NHO/NHO Arktis og Forsvarsbygg.

Målet med prosjektet er å bidra til å øke den lokale verdiskapningen gjennom re-etableringen av Finnmark landforsvar og Forsvarets tilstedeværelse i regionen.

Fylkesråd en av innlederne

Nestkommanderende FLF og stabssjef, oberstløytnant Kjell Røstad, åpnet temasamlingen og ga deltakerne blant annet en introduksjon til Garnisonen i Porsanger og Finnmark landforsvar.

Nestemann ut var fylkesråd for næring, plan og miljø, Marlene Berntsen Bråthen (Sp).

Som fylkesråd i Troms og Finnmark fylkeskommune er jeg og hele fylkeskommunen, på lik linje som nestkommanderende FLF og stabssjef påpekte innledningsvis, opptatt av at Forsvarets tilstedeværelse gir økt verdiskapning og ringvirkninger i våre lokalsamfunn og blant næringsaktørene i regionen. 

Fylkesråden peker på garnisonen.

Saken fortsetter under bildet.

Tre anleggsarbeidere står å ser ned i en grøft. I forgrunnen ser man gravemaskin og hjullaster. - Klikk for stort bildeTotalentreprenør Birger Mietinen AS begynte å arbeide ved Garnisonen i Porsanger rett over påske. De vant et anbud med Forsvarsbygg. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

– Vi ser hittil god uttelling for lokale entreprenører som bygger både ny kaserne og kvarter i forbindelse med re-etableringen av Finnmark landforsvar. Dette kan bety at de siste utlysningene treffer lokale næringsaktører, noe som lover godt også for resterende utlysninger, sa Bråthen.

Hun var klar i talen sin.

En kvinne står på en scene og taler. I bakgrunnen ser man et lerret og en presentasjon. I forgrunnen ser man publikum. - Klikk for stort bildeFylkesråd for næring, plan og miljø, Marlene Berntsen Bråthen (Sp). Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

– Fylkeskommunen ønsker at Forsvaret er tydelig på sitt behov og at næringslivet er offensivt. Videre er det viktig at økt bruk av lokale små og mellomstore bedrifter gjennomsyrer hele forsvarssektoren slik det står vedtatt i strategiske føringer. Forsvarets forskningsinstitutt sin Forsvarsanalyse for 2023, som ble lagt frem 21. mars, analyserer balansen mellom Forsvarets oppgaver, struktur og økonomi og hvordan denne vil utvikle seg over til med gjeldende planer.

Fylkesråden forteller at rapporten påpeker store mangler innen mindre synlige, men likevel meget viktige, områder. Herunder mangler og svakheter i områder som forsyning og beredskap som gjøre at Forsvaret ikke vil fungere godt nok som et integrert system i krig.

– Jeg vil ønske dere lykke til med gjennomføringen av temasamlingen! avsluttet Bråthen.

Ordfører Aina Borch (Ap) i vertskommunen Porsanger, fikk også ønske velkommen.

En mann i militæruniform snakker til en forsamling. Han har hendene på hoftene. Bildet er tatt innendørs i en større sal. - Klikk for stort bildeSjef FLF oberst Jørn Qviller åpnet samlingen dag 2. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

– Politisk villet utvikling

Initiativtaker for temsasamlingen, sjef FLF oberst Jørn Qviller, åpnet dag to av samlingen.

– Dere har sikkert fått med dere Forsvarskommisjonens rapport som ble publisert i går. Det er ingenting som tyder på at Finnmark nedprioriteres, frem mot 2028 skal Forsvaret styrkes her i nord. Her utgjør næringslivet og Forsvaret sammen en viktig beredskapsdimensjon, uttaler oberst Qviller.

Forsvarskommisjonens rapport ble publisert dagen samlingen startet. Forsvarskommisjonens oppdrag har vært å vurdere hvilke potensielle sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for best å ivareta norsk sikkerhet i et 10-20-årsperspektiv. Les rapporten her: NOU 2023: 14.

Videre adresserer han Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret.

– Dette er politisk villet utvikling, og det har derfor vært viktig for oss å fokusere og fasilitere for dette prosjektet, sier oberst Qviller.

Avslutningsvis peker initiativtakeren på at varer og tjenester her i nord kommer fra andre steder i landet.

– Dette er en bekymring, og dette kommer nok frem i totalberedskapskommisjonens rapport som leveres i starten av juni, forteller han. 

Regjeringen har nedsatt en totalberedskapskommisjon for å vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig. Den ledes av tidligere forsvarssjef Harald Sunde.

Leverandørenes arena - med tydelig tilbakemelding

Sara Duodji holdt innlegg for deltakerne. Sara Duodji er en samisk familiebedrift fra Karasjok, etablert i 1991 av Karen Berit Sara Nedrejord. Målet med bedriften var å produsere samisk håndverk (duodji) av ull, nærmere bestemt ullsåler og kartanker.

– Vi har vært stolte leverandører for Forsvaret i over 20 år. Før anbudskonkurransen omgjorde vi selskapet fra ENK til AS for å bli mer profesjonell, samt vokse som selskap. Når vi gjorde det så oppfylte ikke det nyoppstartede selskapet de finansielle kravene som Forsvaret krevde. Selv om eiendeler og verdier fra ENK var blitt overført til AS (maskinpark, daværende kontrakt med Forsvaret og samme eiere som tidligere), forklarte Ole Mathias Sara Nedrejord fra Sara Duodji.

Men han er likevel på tilbudssiden.

– Her har man unge mennesker som kommer rett fra videregående skole og russetiden til førstegangstjenesten, enkelte rett opp i tjeneste i nord, hvor de fryser som følge av mangel på gode såler og katanker. Vi klarer å levere dette til Forsvaret, og håper å kunne gjøre dette en dag, forklarer han.

Etter hans innlegg tar prosjektleder Mona Halvari ordet og viser til at en reindriftsutøvers behov ofte viser seg å være et behov Forsvaret også har her i nord, men kanskje ikke er bevisst på. Frode Utsi AS utviklet slede og pesk for eget behov, dette fikk Forsvaret til å banke på døra.

Forsvarsaktørenes arena

– Takk for invitasjonen til denne samlingen. Her gis det mulighet for å bli bedre kjent med regional næringsliv, og i denne anledning bidra til en forventningsavklaring om hva Forsvaret og dets behov kan gi for lokale og regionale næringsmuligheter, sa nestkommanderende i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), flaggkommandør, Bjørn-Erik Marthinsen.

Han sier at uansett hvor god måloppnåelse denne temasamlingen gir mot forsvarssektoren er det viktig å stadig stimulere og legge til rette for utvikling og vekst.

– Bosetting og sysselsetting i alle deler av landet er jo en grunnfilosofi i Norge, uavhengige av farge på regjeringer.

Avslutningsvis kommer han med tankegods til leverandørene.

– Alternativt må en kanskje innrette sin virksomhet for å være relevant underleverandør til en større aktør som har soliditet og kapasitet til å være hele Forsvarets leverandør, avsluttet Marthinsen.

Krav, sikkerhetsklarering og kommende anskaffelser

En dame står foran et lerret med en presentasjon. Hun ser mot noen mennesker som er avbildet i forgrunnen. Bildet er tatt innendørs. - Klikk for stort bildeSeksjonssjef for samfunnsansvar og etterlevelse/anskaffelser i FB, Maria Puhr, tok i mot spørsmål fra salen etter sitt innlegg. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

– Forsvarsbygg (FB) er forpliktet å følge opp lønn- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, informasjons- og påseplikt og innsynsrett, samt sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser, forklarte Maria Puhr som er seksjonssjef for samfunnsansvar og etterlevelse/anskaffelser i FB.

Elisabeth Calder, kontraktsrådgiver i FB, kunne blant annet ta deltakerne gjennom hvilke sikkerhetsrestriksjoner Forsvarsbygg har i sine avtaler. Avslutningsvis presenterte hun kommende rammeavtaler/ flerårige avtaler i Finnmark.

Jussens arena

Arnhild Dordi Gjønnes, advokat i Næringspolitisk avdeling ved NHO, var konkret til verks under sitt innlegg.

Her er Arnhild sine tips for både forsvarsaktørene og leverandørene:

Hva kan oppdragsgivere gjøre?

 • Dialog med leverandørene og fortelle hva som skal anskaffes
 • Være klar og tydelig – tilbudene speiler konkurransegrunnlaget
 • Tilpass kravene i konkurransegrunnlaget
 • Kvalifikasjonskrav i anskaffelser må utformes slik at de ikke unødig utelukker smb gründere og nystartede bedrifter
 • Desentraliserte anskaffelser
 • Dele opp anskaffelsene i delkontrakter

Hva kan leverandørene gjøre?

 • Bli en god leverandør til det offentlige
 • Leverandøren setter seg inn i konkurransegrunnlaget og gir et godt tilbud
 • Oppdraget er for stort – samarbeid er mulig - arbeidsfellesskap
 • Bli en underleverandør
En dame taler engasjert fra en scene. Hun gestikulerer med hendene. Bilder er tatt innendørs. - Klikk for stort bildeArnhild Dordi Gjønnes, advokat i Næringspolitisk avdeling ved NHO. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

Etter temasamlingen var det duket for 1-til-1-samtale mellom leverandørene og forsvarsaktørene.

Fakta om Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret

Prosjektet ble etablert i juni 2020 og er 3-årig. Inneværende prosjektperiode var planlagt å avsluttes juni 2023, men er forlenget ut året.

Formål:

 • Prosjektet har som formål å bidra til å øke den lokale verdiskapningen gjennom re-etableringen av Finnmark landforsvar og Forsvarets tilstedeværelse i regionen.
 • Målet er å få flere lokale små og mellomstore bedrifter inn i forsvarssektorens leverandørportefølje samt gjøre målgruppen mer bevisst mulighetene i forsvarsmarkedet.

Virkemidler:

 • Mobilisering og kompetanseheving innen offentlige anskaffelser blant regionens små og mellomstore bedrifter
 • Nasjonal politisk påvirkning for å få forsvarssektoren til å rigge anbudskonkurranser slik at også lokale små og mellomstore bedrifter får mulighet til å delta i konkurransen

Målgruppe

 • Lokale små og mellomstore bedrifter lokalisert i Troms og Finnmark

Samarbeidspartnere

 • Sápmi Næringshage AS, NHO/NHO Arktis og Forsvarsbygg

Øvrige bidragsytere:

 • Midt-Troms Næringshage AS, Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), Forsvarsmateriell (FMA), Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), Konkurransetilsynet, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSI), Mercell og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).
Til toppen