Fylkeskommunen søker 66,5 millioner til vedlikehold

Fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen, ved fylkeshuset i Tromsø. - Klikk for stort bildeKristina Hansen (Ap), Fylkesråd for samferdsel. Foto: Lars Åke AndersenTidligere denne uka leverte fylkesråd for samferdsel inn søknad til staten på totalt kr. 66,56 millioner. Prosjektene har geografisk spredning i Troms og Finnmark. Dette er midler som kommer i tillegg til fylkes egne budsjetter.

– Dette tilskuddet vil gi regionen et ekstra vedlikeholdsløft i tillegg til de summene vi har avsatt i våre budsjetter. De som ikke er nevnt i søknaden er ikke glemt, sier Kristina Hansen, fylkesråd for samferdsel (Ap).

De søkbare midlene skal dekke kostnader til følgende vedlikeholds- og mindre utbedringstiltak ekskl. mva.:

I Finnmark ønsker vi penger til å starte opp med opprustning og asfaltering av fylkesveien på Norkynhalvøya.

  • Fv. 8094, Mehamnelv bru – Kjøllefjord, 20 millioner kroner.

I Midt Troms ønsker vi penger til å asfaltere, og der er særlig tiltrengte penger på strekningen opp mot Altevatn i Bardu kommune. 

  • FV. 8470, Inset – Strømsmo, 17.6 millioner kroner.
  • Fv 84, Lavangseidet – Sjøvegan X851, 3.92 millioner kroner.

I Nord Troms ønsker vi penger til å asfaltere en sjømatvei og næringsvei, samt utbedre kryss på Skjervøy mot Strandveien.

  • FV. 866 Skjervøy, 2.4 millioner kroner
  • Fv. 866 Skjervøy – Langslett, 15.68 millioner kroner.
  • Fv 7920, Lyngseidet  –  Koppangen, 4 millioner kroner.

I Sør Troms har vi ønsket oss penger til asfaltering

  • Fv 7740, Kvæfjord  – Mollvika, 1.28 millioner kroner.
  • Fv 7742, Aunfjellet  – Ytre Aun, 1.68 millioner kroner.                                                                                                                                    

 — Vi ønsker at de ekstra pengene til vedlikehold skal komme både folk og næringsliv til gode, og være med på å skape bo- og billyst i vår region, avslutter Kristina Hansen (Ap). 

Til toppen