Fylkeskommunen støtter Ungt Entreprenørskap

Troms og Finnmark fylkeskommune bevilger 4,6 millioner til Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark i 2023.

Tre personer smiler, portrettfoto. - Klikk for stort bildeFylkesråder Bjarne Rohde og Karin Eriksen sammen med Liv Brandvoll som er daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark. Troms og Finnmark fylkeskommune

– Vi er glade for å prioritere Ungt Entreprenørskap i budsjettet for 2023, sier fylkesråd for nærings, plan og miljø, Karin Eriksen (Sp), og fylkesråd for kunnskap og integrering, Bjarne Rohde (SV).

Fylkeskommunen er samarbeidspartner til Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark. Organisasjonen har vært en brobygger mellom skole og arbeidsliv i 25 år.

– Ungt Entreprenørskap spiller en viktig rolle i skjæringsfeltet mellom utdanning og yrkesliv. Den gode jobben de gjør betyr mye både for barn og unge og for innovasjon og utviklingen i regionen, sier fylkesråd for næring, plan og miljø, Karin Eriksen (Sp).

Som skoleeier har fylkeskommunen et tett samarbeid med Ungt Entreprenørskap på de videregående skolene i Troms og Finnmark.

– Vi vil fortsette det gode samarbeidet med Ungt Entreprenørskap om programmer som Ungdomsbedrift, som vi ser fungerer svært godt på våre skoler. Det gir elevene mulighet til å jobbe tverrfaglig på måte som gir forståelse for hvordan fagene henger sammen i praksis. Dette ønsker vi å styrke i tråd med læreplanverket.

– Det er fantastisk gledelig at Troms og Finnmark Fylkeskommune prioriterer en fortsatt satsning på det som er fremtiden for Troms og Finnmark; barn og unge. Takket være vårt samarbeid med fylkeskommunen sikrer vi at flest mulig av elevene i Troms og Finnmark får praktisk læring og kompetanse til å bygge det nye Nord, sier daglig leder Liv Brandvoll i Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark.

Til toppen