Fylkesråd Ronald Wærnes støtter rydding rundt minnesmerke: – Savio er en kunstner av stort format

Fylkesråd Ronald Wærnes sitter dypt konsentrert og hører på en kvinne snakke, hun gestikulerer og er i forgrunnen - Klikk for stort bildeFylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (Sp). Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK Bugøyfjord Vel får tilskudd på 30.000 kroner til å lage informasjonsskriv om den samiske kunstneren John A. Savio og til å foreta en sårt tiltrengt oppgradering og rydding rundt Saviomonumentet. 

Monumentet befinner seg i Bugøyfjord/ Reaisvuonna i Sør-Varanger/ Mátta-Várjjak. Det er fylkesråd for økonomi og kultur i Troms og Finnmark fylkeskommune, Ronald Wærnes (Sp), som tildeler tilskuddet.

– Savio fortjener oppmerksomhet og respekt som en stor kunstner i norsk, nord-norsk og samisk historie, og som en viktig formidler av samisk kultur og levemåte. Gjennom sine kunstneriske verk skildrer han den samiske kulturen, identiteten og tilstedeværelsen i Sør-Varanger/ Mátta-Várjjak, uttaler fylkesråd Wærnes.

Wærnes sier han er glad for å støtte Bugøyfjord Vels tiltak for å få utarbeidet informasjons- og kunnskapsmateriale om Savio og hans betydning i Norges og Sápmis historie.

– Også oppgraderingen og forskjønningen rundt Saviomonumentet i Bugøyfjord/ Reaisvuonna er høyst tiltrengt, sier Wærnes.

Forfall rundt Saviomonumentet

Prosjektet har kommet i stand fordi John A. Savios minnesmerke i Bugøyfjord/ Reaisvuonna i Sør-Varanger/ Mátta-Várjjak har stått til forfall i mange år. Bugøyfjord vel og Bugøyfjord bygde- og hyttelag har gått sammen om prosjektet, og bidrar med en betydelig dugnadsinnsats.

Prosjektet har et totalbudsjett på 130.470 kroner. Velforeningen søker også om tilskudd fra FeFo og Sør-Varanger kommune.

Opplysning og opprydding

Velforeningen skal utarbeide nytt informasjonsskriv om den samiske kunstneren i samarbeid med Saviomuseet og elever som får samisk undervisning i skolen. Saviomuseet har ansvaret for å levere det skriftlige materialet til oppslagstavlen ved Saviomonumentet, mens utvikling av kunnskapsmaterialet er tenkt å skje i samarbeid med samisklærer og elever som har samiskundervisning ved Sandnes (Goađák) og Bjørnevatn (Guovžajávri) skole.

Tiltak for oppmerksomhet og refleksjon

Det overordnede målet for prosjektet er at Saviomonumentet skal framstå på en verdig måte, og slik bidra til at folk kan oppleve en verdi ved sin egen kultur og historie. Tiltaket skal også bidra til økt interesse og refleksjon over hva Savios kunst forteller oss, til å øke interessen for samisk språk og kultur i Sør-Varanger/ Mátta-Varjjak.

Sør-Varanger kommune har en betydelig andel samer i sin befolkning.

Til toppen