Fylkesråden for utdanning på rektormøte

Fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV). Foto: Lars Åke Andersen.6. og 7. februar var det rektormøte for skolelederne i Troms og Finnmark. Fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV), benyttet anledningen til å invitere seg selv på skolebesøk.

– Det er mange videregående skoler i regionen, så dette kommer åpenbart til å ta tid. Men for meg er det svært viktig å få snakket med både skoleledelse, elevråd og representanter for fagforeningene, sa Rohde til forsamlingen.

For fylkesråden var det også viktig å understreke at man vil bevare og utvikle strukturene i skolen og at ingen skolesteder skal legges ned i denne perioden.

– Distriktstilbudene skal opprettholdes og helst utvides, det er vi klare på.

Bygger et sterkt nord

I sin tale til rektormøtet la også fylkesråd Bjarne Rohde (SV) stor vekt på skolens store oppgaver innen samfunnsutvikling, og det å bygge et sterkt nord.

– Skolene våre skal bidra til utvikling, bolyst og bærekraftig vekst. Dette er noe vi må jobbe for i samarbeid.

En annen prioritert oppgave fylkesråden trakk fram var skolemat til alle elever.  

– Vi vet så alt for godt at dårlig mat påvirker både konsentrasjon og læringskapasitet, så for meg er det en prioritert oppgave å få på plass skolemat til alle elever i den videregående skolen. Det forberedende arbeidet er allerede i gang, avsluttet Rohde (SV)

Rektormøtet fant sted på Breivang videregående skole i Tromsø.

Til toppen