Fylkesrådet ber Helse Nord om å styrke UNN som universitetssykehus

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo på fylkeshuset i Tromsø. - Klikk for stort bildeBjørn Inge Mo (Ap), fylkesrådsleder. Foto: Lars Åke Andersen Den viktige rollen UNN har i regionen fremheves av fylkesrådet når de gir strategisk innspill til Helse Nord.

– Både rollen som universitetssykehus og rollen som regionsykehus er svært viktig for at vi skal ha et likeverdig tilbud i vår landsdel som i resten av Norge. Derfor fremhever fylkesrådet i vår tilbakemelding til Helse Nord den viktige rollen UNN har, og krever at den styrkes, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Helse Nord RHF har sendt sin strategi for 2021-2024 på høring, og det er som tilsvar på denne høringen at fylkesrådet i Troms og Finnmark sender sine krav og tilbakemeldinger. Fylkesrådsleder Mo fremhever at strategien sier lite konkret om hva som vil være viktig for å ivareta og styrke Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin nøkkelrolle i regionen. Derfor presiserer fylkesrådet dette i sitt høringssvar.

Fylkesrådet fremhever også sin positive holdning til strategidokumentets ønske om å styrke samarbeidet mellom Helse Nord og andre samfunnsaktører som fylkeskommuner og Sametinget gjennom forpliktende avtaler. Samt strategiens fremheving av viktigheten av å styrke Helse Nord RHF som beredskapsorganisasjon.

– Akuttberedskapen i regionen er av avgjørende betydning for folks sikkerhet, og det foreligger planer for å gjøre endringer i måling av responstid som vil kunne bidra til en svekkelse av beredskapen i regionen.  Fylkesrådet ber derfor om at det gjennomføres en helhetlig gjennomgang av akuttberedskapen i regionen for å sikre en tjeneste som er riktig dimensjonert og har nødvendige ressurser og kompetanse til å styrke beredskapskjeden i regionen, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap). 

Til toppen